IconÚvod
IconInstalace a nastavení
IconTechnické nároky
IconPříprava prostředí
IconMS Access
IconMS SQL
IconInstalace systému Soft-4-Sale G5
IconPrvní uživatelská nastavení
IconInstalace Upgrade
IconInstalace Patch
IconInstalace Utils
IconOdinstalace programu
IconSoft-4-Sale verze G6
IconMigrace na G6
IconVerze G6
IconJak začít se systémem pracovat
IconSpuštění programu a příhlášení do systému
IconSpuštění systému a databázové verze
IconPříhlášení uživatele
IconZákladní popis systému
IconCharakteristika jednotlivých modulů
IconObecná pravidla platná pro celý systém
IconPřihlašovací dialog
IconMenu Soft-4-Sale
IconHlavní okno aplikace
IconZákladní ovládací prvky oken
IconMožnosti otevření agendy a přípenání mezi agendami
IconMožnosti spuštění funkcí
IconLišta nástrojů
IconLupa - zvětšení obsahu pole
IconVýznam barevného značení v systému
IconNastavení volitelná
IconInstalace opravného patche
IconUzavření karet obchodních dokladů
IconDoklady v cizí měně
IconAutomatické součty dokladů
IconZboží
IconPřehled zboží
IconPřehled zboží obecný
IconPřehled zboží dodavatelský / odběratelský
IconZáložka Speciál
IconPřehled zahraničních cen
IconPřehled zahraničních názvů
IconPřehled technický
IconPřipojení obrázků k ceníkovým kartám
IconPřehled složení konstrukčních celků
IconPřehled technologických postupů výrobků
IconKarta zboží
IconZákladní
IconZobrazení ceny zboží pro různé měrné jednotky
IconZapsání údajů k Dodavateli
IconVratné obaly
IconAutorské odměny
IconCenová
IconTechnická
IconPřipojení obrázků zboží
IconEvidence výrobních čísel
IconKontrola stavu výrobních čísel
IconDoba záruky
IconZahraniční
IconKonstrukční
IconIndex změny konstrukčního textu
IconObchodní
IconDoplňky
IconDodavatel
IconDoprava
IconVýrobek
IconKarta výrobku - záložka Operace
IconVzorové technologické postupy
IconAlternativní technologické postupy
IconPodmíněné operace
IconGrafická struktura výrobku
IconMateriálová norma
IconKalkulace výrobní ceny
IconKonfigurace kalkulačních typů_2
IconSnížení nebo navýšení kalkulované ceny
IconHromadná kalkulace výrobků
IconÚprava cen kooperací
IconHistorie výrobních kalkulací
IconIndex změny
IconSchvalovací postup
IconPovolené kódy zmetků
IconVztahy
IconNová karta zboží
IconHledání duplicit zboží
IconRušení duplicit zboží
IconHromadná náhrada konstrukčního prvku
IconHromadná manipulace
IconHromadné rušení zboží
IconKontrola pohybů
IconTisk ceníků
IconÚpravy cen
IconPřecenění
IconPřecenění dle skladu
IconPřecenění dle max. příjmových cen
IconZaokrouhlení prodejních cen zboží
IconStanovení doplňkových cen a sazeb
IconPřepočet zahraničních cen
IconPřepočet konstrukčních celků
IconPřehled výrobních kalkulací
IconPřehled výrobních protokolů
IconNový výrobní protokol
IconKonfigurace výrobních kalkulací
IconHromadná kalkulace výrobků
IconÚprava cen kooperací
IconDealerské ceny
IconDefinice dealerských skupin
IconDefinice dealerských slev
IconNová definice slevy
IconPřepočet dealerských slev
IconTisk definic dealerských slev
IconPřehled dealerských cen
IconTisk přehledů dealerských cen
IconPřehled dealerů
IconTisk přehledů dealerů
IconSmluvní ceny
IconPřehled smluvních cen
IconDefinice smluvních cen
IconNová smluvní cena
IconKarta smluvní ceny
IconHromadné doplnění smluvních cen
IconTisk přehledů smluvních cen
IconMnožstevní ceny
IconPřehled množstevních cen
IconHromadné doplnění  množstevních cen
IconV závislosti na prodaném množství
IconAkční ceny
IconPřehled akčních cen
IconZáměna akčních a platných cen
IconHromadné doplnění akčních cen
IconBonusový systém
IconPřehled bonusových bodů
IconNový bonusový účet
IconNový osobní bonusový účet
IconPřehled variant přidělení bodů
IconHromadné manipulace
IconKonfigurace
IconTisková sestava karty účtu
IconKřížové tabulky bonusových účtů
IconTextové atributy
IconMěny a kurzy
IconDefinice měn
IconPřehled kurzů
IconKurzovní lístek
IconNačíst kurzy dne ČNB
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty zboží
IconZobrazování nákupních cen (brýle)
IconZboží - Konfigurace kalkulace cen
IconKonfigurace systému slev
IconKonfigurace zaokrouhlení cen
IconKonfigurace dealerských cen
IconKonfigurace zaokrouhlení zahraničních cen
IconKonfigurace kalkulace cen
IconKonfigurace stanovených cen zápůjček
IconKonfigurace recyklačních poplatků
IconKonfigurace autorských poplatků
IconKonfigurace vratných obalů
IconKontrola řádkových obalů
IconKonfigurace režimu dohledání čísla zboží
IconObjednací číslo pro tisk
IconČíselník měrných jednotek
IconČíselník servisních typů
IconČíselník typů událostí Zařízení
IconČíselník jmen technických parametrů
IconČíselník vztahů mezi zbožím
IconČíselníky technických parametrů
IconČíselníky technologických parametrů
IconDoplnění číselníků technických parametrů
IconKonfigurace změnových režimů
IconKonfigurace kopírování zboží
IconTisková sestava ceníkové karty
IconPoužití textových atributů v dokladech
IconRozpady konstrukčních celků
IconKořenový adresář obrázků
IconVýběry zboží
IconStrom zboží pro eshop
IconKřížové tabulky zboží
IconKřížové tabulky konkurenčních cen
IconStatistika zboží
IconTipy a triky
IconKontakty
IconPřehled firem
IconPlátce / neplátce DPH
IconSekundární přehled firem
IconKarta firmy
IconZákladní karta
IconInformace z internetu
IconAktualizace kontaktu
IconPlátce DPH
IconNespolehlivý plátce
IconCreditCheck
IconBankovní účty
IconKonverze bankovních účtů
IconIdentifikovaná osoba
IconZměny na kartě Kontaktu
IconTiskové výstupy
IconMarketingová karta
IconObchodní karta
IconTesty dluhu a blokace tvorby dokladů
IconSmluvní splatnost faktur
IconFakturační výstraha
IconFakturační email
IconKarta Školení
IconTelemarketingová karta
IconKarta Servis
IconNová firma
IconRušení duplicit firem
IconZměna názvu firmy se zaúčtovanými doklady
IconTisk přehledů firem
IconTisk přehledů servisních firem
IconHledání telefonu firem a osob
IconPřehled kontaktních osob
IconNová kontaktní osoba
IconRušení duplicit kontaktních osob
IconHledání duplicit kontaktních osob
IconTisk přehledů kontaktních osob
IconPřehled strukturovaných informací firem
IconPřehled doplňkových textových polí firem
IconPřehled vztahů mezi firmami
IconPřehled historie změn údajů
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty kontaktu
IconPovinné údaje karty osoby
IconČíselník statutárních typů
IconČíselník vztahů mezi firmami
IconČíselník důvěry k zákazníkovi
IconČíselník hodnocení dodavatele
IconČíselník kategorií servisních firem
IconČíselník pracovní doby servisních firem
IconČíselník výkonů
IconČíselník servisních zásahů servisních firem
IconČíselník pozic kontaktních osob
IconČíselník zálib kontaktních osob
IconČíselník titulů kontaktních osob
IconČíselník jmenin
IconČíselník statutů osob
IconČíselník funkcí kontaktních osob
IconČíselník PSČ
IconKonfigurace číselníku PSČ
IconDoplnění teritorií dle PSČ
IconKonfigurace kontaktů
IconKontaktní sleva
IconLimit dluhu, úvěrový limit
IconBlokace nových dokladů
IconFakturační výstraha
IconNové kontakty z dokladů
IconÚprava marketingové karty
IconVýroba
IconStrategie GDPR
IconIdentifikace fyzických osob
IconAnonymizace
IconZabezpečení pseudoanonymizace
IconÚkony související s anonymizací kontaktů
IconKonfigurace duplicit kontatků
IconKonfigurace Clipboardu
IconKonfigurace tisku adres na dokumentech
IconKonfigurace tisku funkce osoby na dokumentech
IconKonfigurace implicitní karty firmy
IconVýběry firem
IconČíselník států INTRASTAT
IconOSS - One Stop Shop
IconKřížové tabulky firem
IconKřížové tabulky sekundárních dat firem
IconKřížové tabulky strukturovaných informací
IconKřížové tabulky vztahů mezi firmami
IconKřížové tabulky historie změn firem
IconStatistika firem
IconAnalýza trhu
IconMarketing
IconSpisová služba
IconPřehled spisové služby
IconPřehled podacích záznamů
IconKarta spisové služby
IconGenerování Přijaté objednávky
IconPředání připojených objektů
IconTisk přehledů spisové služby
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty spisové služby
IconKonfigurace spisové služby
IconTisková sestava spisové služby
IconVzorové záznamy spisové služby
IconNový vzorový záznam spisové služby
IconČíselník typů záznamů
IconČíselník typizovaných výsledků
IconČíselník typizovaných cílů
IconČíselník komunikačních kanálů
IconČíselník řady našich značek
IconHromadná oprava směrů a kanálů
IconKřížové tabulky spisové služby
IconStatistika spisové služby
IconHromadné dopisy
IconTisk hromadných dopisů
IconKonfigurace
IconTisková sestava hromadných dopisů
IconPřehled vzorových hromadných dopisů
IconNový vzorový hromadný dopis
IconPožadavky
IconPřehled požadavků
IconKarta požadavku
IconK řešení
IconTrvalý
IconStrukturovaný
IconPřehled strukturovaných požadavků
IconTisk přehledů požadavků
IconGenerování přijaté objednávky
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty požadavků
IconPovinné údaje karty trvalého požadavku
IconTisková sestava požadavků
IconČíselník priorit požadavků
IconČíselník sekcí požadavků
IconČíselník kategorií chyb požadavků
IconČíselník externích zadavatelů
IconČíselník forem zveřejnění
IconČíselník polí strukturovaných požadavků
IconKonfigurace vzorů strukturovaných požadavků
IconExport požadavků
IconImport požadavků
IconKřížové tabulky požadavků
IconReference
IconPřehled referencí
IconPřehled technických hodnot referencí
IconNová reference
IconTisk přehledu referencí
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty reference
IconTisková sestava reference
IconČíselník typů referencí
IconDotazníky
IconPřehled vzorových dotazníků
IconNový vzorový dotazník
IconKřížové tabulky vyplněných dotazníků
IconKřížové tabulky zadaných hodnot dotazníků
IconSynchronizace MS Outlook
IconSynchronizace kontaktů
IconSynchronizace el. pošty
IconSynchronizace úkolů
IconSynchronizace plánování čásu
IconHromadná synchronizace
IconKonfigurace vazby na Outlook
IconPřiležitosti
IconPřehled přiležitostí
IconPřehled vazeb přiležitostí
IconNová příležitost
IconTisk příležitosti
IconKonfigurace
IconPovinne udaje prilezitosti
IconTypy prilezitosti
IconKonfigurace
IconAutomat vzniku prilezitosti
IconPřepočet příležitosti
IconKřížová tabulka příležitosti
IconMarketingové akce
IconPřehled marketingových akcí
IconNová marketingová akce
IconTisk přehledů marketingových akcí
IconTisk přehledů obsahů akcí
IconHromadné opravy marketingových akcí
IconHromadné přepočty marketingových akcí
IconRušení duplicit marketingových akcí
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty marketingové akce
IconKonfigurace metody strategie prodeje
IconReakce na úspěch marketingové akce
IconČíselník typů akcí
IconČíselník typů zařízení
IconČíselník strojů
IconČíselník velikostí akce
IconČíselník důvodů neúspěchu
IconČíselník rolí firem
IconČíselník rolí osob
IconČíselník rolí obchodníků
IconČíselník typů investic
IconČíselník typů událostí
IconČíselník typů oblastí
IconKřížové tabulky marketingových akcí
IconKřížové tabulky obsahů marketingových akcí
IconKřížové tabulky jednání marketingových akcí
IconMarketingové manipulace
IconHromadné opravy
IconNastavení data aktivity
IconNastavení obratu firem
IconHledání duplicit firem
IconRoboti stavů firem
IconRozvozy sestav PDF
IconPřehled definic rozvozů
IconNová definice rozvozu
IconHromadné rozesílání Vystavených faktur
IconPřehled realizovaných rozvozů
IconMarketingové výběry firem
IconPřehled výběrů firem
IconDefinice výběru firem
IconNový výběr firem
IconPřehled firem
IconTisk marketingového výběru firem
IconMnožinové operace nad výběry firem
IconMarketingové výběry osob
IconPřehled výběrů osob
IconDefinice výběrů osob
IconNový výběr osob
IconPřehled osob
IconTisk marketingového výběru osob
IconMnožstevní operace nad výběry osob
IconMarketingové výběry zboží
IconPřehled výběrů zboží
IconDefinice výběrů zboží
IconNový výběr zboží
IconTisk marketingových výběrů zboží
IconMnožinové operace nad výběrem zboží
IconVýběry MV
IconOperativa
IconÚkoly
IconPřehled úkolů
IconKarta úkolu
IconNový úkol
IconTisk přehledů úkolů
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty úkolu
IconČíselník priorit úkolů
IconČíselník typů úkolů
IconKřížové tabulky úkolů
IconJak úkolovat skupinu pracovníků?
IconPlánování času
IconPřehled časových plánů
IconNový časový plán
IconTisk přehledu časových plánů
IconTýdenní pohled časových plánů
IconHromadné naplnění časových plánů
IconPřehled firem - plánování času
IconKonfigurace
IconKřížové tabulky časových plánů
IconProaktivní události
IconPřehled proaktivních událostí
IconNová proaktivní událost
IconPřipomenutí proaktivní události
IconArchiv proaktivních událostí
IconŘízení proaktivit
IconČíselník priorit proaktivit
IconPoznámky
IconPoznámka
IconČíselník typů poznámek
IconČíselník priorit poznámek
IconPřipojené objekty
IconPřipojení objektu k dokumentu
IconPřehled objektů
IconTisk přehledu
IconČíselník typu objektů
IconKonfigurace kořenového adresáře
IconKořenový adresář objektů
IconPripojování objektů - TIP
IconPorady
IconNový zápis z porady
IconKopírování zápisu z porady
IconKonfigurace
IconVnitrofiremní dialogy
IconNový vnitrofiremní dialog
IconKonfigurace
IconŘízení projektů
IconPřehled projektů
IconNový projekt
IconTisk projektů
IconPřehled souvisejících dokumentů
IconTisková sestava projektu
IconČíselník priorit projektů
IconČíselník typů projektů
IconČíselník stavů projektů
IconČíselník situací projektů
IconČíselník výsledků projektů
IconHelp-Desk
IconPřehled Help-Desk požadavků
IconNový Help-Desk požadavek
IconKarta Help-Desk požadavku
IconNotifikace e-mailem
IconTisk přehledů Help-Desk požadavků
IconKonfigurace
IconTisková sestava Help-Desk požadavku
IconPovinné údaje karty Help-Desk požadavku
IconČíselník modulů Help-Desk požadavků
IconČíselník kategorií Help-Desk požadavků
IconČíselník závažnosti Help-Desk požadavků
IconČíselník forem zveřejnění Help-Desk požadavků
IconKřížové tabulky Help-Desk požadavků
IconŠkolení
IconPřehled prezenčních listin
IconPřehled účasti na školení
IconPřehled osob na školení
IconPřehled firem na školení
IconNová prezenční listina
IconKarta prezenční listiny
IconTisk přehledu prezenčních listin
IconTisk přehledu účastníků školení
IconKonfigurace
IconKřížové tabulky prezenčních listin
IconKřížové tabulky účastí na školení
IconKřížové tabulky dovedností osob
IconKniha jízd
IconPřehled jízd
IconNová jízda
IconKarta jízdy
IconTisk přehledů jízd
IconPřehled vozidel
IconNové vozidlo
IconKarta vozidla
IconČíselník pojišťoven pro povinné ručení
IconČíselník tras
IconČíselník účelů jízd
IconHledání textu v operativních dokumentech
IconNabídky
IconPřehled nabídek
IconPřehled zboží v nabídkách
IconNová nabídka
IconKarta nabídky
IconVložení zboží do Nabídky
IconMěrná jednotka na řádku nabídky
IconNabídka v cizí měně
IconPřepočet cen v různých měnách
IconMožnost zadání ceny s DPH na řádku dokladu
IconInformace o koncovém zákazníkovi
IconFormátované RTF texty
IconRežim PDP
IconAktivní link na webstránky zboží
IconGenerování Přijaté objednávky
IconTisk nabídky
IconTisk nabídky dle vzoru
IconTisk přehledů nabídek
IconTisk přehledu zboží v nabídkách
IconPoptávky
IconPřehled poptávek
IconPřehled zboží poptávek
IconNová poptávka
IconVyhledání a připojení dokumentace
IconTisk přehledů poptávek
IconKonfigurace
IconKřížové tabulky zboží poptávek
IconKřížové tabulky poptávek
IconKonfigurace
IconTisková sestava nabídky
IconPovinné údaje karty nabídky
IconKonfigurace nabídky
IconKonfigurace tisku cen v nabídkách
IconKonfigurace použití cen montáže v nabídkách
IconKonfigurace výpočtu cen
IconČíselník důvodů neúspěchu nabídky
IconRozpočtové položky
IconPřehled variant rozpočtových položek
IconKarta varianty rozpočtové položky
IconNová varianta rozpočtové položky
IconTisk variant rozpočtových položek
IconGenerování přij. objednávky z nabídky
IconKřížové tabulky nabídek
IconKřížové tabulky zboží v nabídkách
IconStatistika nabídek
IconSklad
IconStav skladu
IconSekundární vyhledávávní zboží
IconMinima a optima na skladě
IconPřehled umístění na skladech
IconSkladová karta
IconSkladová dostupnost a Hromadná objednávka
IconPožadavky na dostupnost
IconZdroje pro dostupnost
IconVýpočet dostupnosti
IconJak dostupnost používat
IconOhrožení termínu zpožděním zdroje zboží
IconHromadná objednávka v.6
IconSkupina dostupnosti
IconSkladové blokace a výroba na zákázku
IconPokrytí požadavků a využití zdrojů
IconRychlá dostupnost "S?"
IconDostupnost "náhradního" zboží
IconPříjmy
IconPřehled příjemek
IconPřehled zboží v příjemkách
IconHromadné doplnění údajů
IconNová příjemka
IconKarta příjemky
IconPříjem s výrobními čísly
IconVazba na Přijatou fakturu
IconVazba na Pokladní doklad
IconTisk příjemky
IconKonfigurace
IconPárování příjemek
IconKontrola párování faktur
IconPřehled dle příjmů 1:N
IconPřehled dle příjmů N:1
IconPřehled dle faktur
IconTisk přehledů párování příjemek a faktur
IconAnalýza období párování příjemek a faktur
IconVýdeje
IconPřehled výdejek
IconPřehled zboží ve výdejkách
IconKarta výdejky
IconChyby znemožňující výdej
IconTisk výdejky
IconGenerování výdejky dle zakázky
IconGenerování faktury dle výdejky
IconKonfigurace
IconPárování výdejek
IconPřehled dle výdejů
IconPřehled dle faktur
IconTisk přehledů párování výdejek a faktur
IconPřevody
IconPřehled převodek
IconNová převodka
IconNová konstrukční  převodka
IconNeskladovatelné položky
IconNová záměna zboží
IconKarta převodky
IconKonfigurace
IconZápůjčky
IconPřehled zapůjčeného zboží
IconFakturace pronájmu
IconPřehled dokladů zápůjček
IconNová zápůjčka
IconNové vrácení
IconTisk zboží na zápůjčkách
IconTisk dokladů zápůjček
IconTisk kontroly zápůjčních zakázek
IconKontrola zápůjčních dokladů
IconRegenerace informací o zápůjčkách
IconKonfigurace
IconTisková sestava zápůjčky
IconTisková sestava vrácení zápůjčky
IconKonfigurace zápůjčních zakázek
IconPovinné údaje karty zápůjčky
IconPovinné údaje karty vrácení
IconKřížové tabulky zápůjček
IconSkladové terminály
IconPřevodový terminál
IconČtečka čárového kódu
IconKonfigurace
IconČtečka WiFi
IconVážení barev
IconRezervace
IconPřehled rezervací
IconNová rezervace
IconKarta rezervace
IconTisk přehledů rezervací
IconTextové atributy na skladech
IconSklady s řízením plošných rozměrů
IconTisk stavů zásob
IconTisk stavů zakázkových skladů
IconTisk pohybů - doklady
IconTisk pohybů - zboží
IconRekapitulace
IconTisk skladové karty
IconAdministrace skladů
IconPřepočet stavu zásob
IconUzávěrka skladu (archivace)
IconSkladová inventura
IconZjednodušená (pouze podklady)
IconKomplexní
IconDetailní karta položky inventury
IconAlternativní měrné jednotky v inventuře
IconVčetně výrobních čísel a Umístění na skladě
IconExport-Import skladové inventury
IconSestava s čárovými kódy
IconKódy pohybu inventurní
IconSkladový robot
IconVýrobní robot
IconKontrola a kumulace dokladů
IconSkladový vysavač
IconGenerátor finančních opravných příjmů
IconKontrola a oprava výdejů do mínusu
IconKontrola příjmů hotových výrobků
IconPřepočet dostupnosti
IconPřepočet nákupních cen faktur
IconPřepočet nákupních cen prodejek
IconPřefakturace
IconNastavení minmálních a optimálních stavů zásob
IconSklady - doklady
IconSklady - řádky dokladů
IconSklady - servisní export
IconKontrola výrobních čísel na skladu
IconOprava stavu zásob výrobních čísel
IconPohyby se špatnou historií VČ
IconOprava rezervací
IconKontrola plošných rozměrů
IconSkladové analýzy
IconNepohyblivé zásoby
IconKonfigurace nepohyblivých zásob
IconKřížové tabulky nepohyblivých zásob
IconObrátkovost zásob
IconKonfigurace obrátkovosti zásob
IconKřížová tabulka obrátkovosti zásob
IconNesrovnalosti vydaného a prodaného zboží
IconKonfigurace
IconSklady
IconKódy pohybů
IconPřístupová práva
IconKonfigurace použití datumu na příjemkách a výdejkách
IconKonfigurace dostupnosti na skladě
IconKonfigurace použití textových atributů
IconImplicitní sklad
IconUzávěrka skladu
IconČíselník fyzických umístění
IconKřížové tabulky stavů zásob
IconKřížové tabulky pohybů - doklady
IconKřížové tabulky pohybů - zboží
IconStatistika stavů zásob
IconStatistika pohybů
IconObchod
IconZakázky
IconPřehled zakázek
IconNadřízené a Podřízené zakázky
IconLogistická kontrola Zakázek
IconNová zakázka
IconKarta zakázky
IconDoplňující funkce
IconFinanční proaktivity
IconTisk přehledů zakázek
IconHromadné akce
IconHormadný přepočet zakázek
IconHormadná oprava faktur
IconRušení duplicit zakázek
IconHromadné doplnění osoby Realizace
IconKonfigurace
IconTisková sestava zakázky
IconKonfigurace tiskové sestavy zakázkový list
IconKonfigurace doplňkové aplikace zakázky
IconKonfigurace číslování nových zakázek
IconKonfigurace generování dokladů spojených se zakázkou
IconPovinné údaje karty zakázky
IconDokladová struktura zakázky
IconČíselník servisních typů zakázek
IconČíselník rozpracovanosti zakázek
IconKonfigurace výpočtu výnosů a nákladů
IconKonfigurace cen kooperací
IconKonfigurace cen pro příjem hotových výrobků
IconPřehled kontrolních bodů výroby
IconVzorové sady kontrolních bodů výroby
IconSmlouvy
IconPřehled smluv
IconNová nákupní smlouva
IconNová komisní smlouva
IconKarta smlouvy
IconTisk smlouvy
IconPřepočet křížových informací
IconKonfigurace
IconTisková sestava smlouvy
IconKonfigurace tisku smluv
IconVzory smluv
IconKonfigurace komisního prodeje
IconČíselník typů smluv
IconČíselník smluvních rolí firem
IconTisk přehledů smluv
IconPřijaté objednávky
IconPřehled přijatých objednávek
IconObjednávka "po termínu"
IconGenerátor Vystavené faktury
IconPřehled přijatých objednávek - vrata
IconPřehled zboží v přijatých objednávkách
IconGenerování Výdejky, Faktury, Dodacího listu
IconGenerování Dopravního listu
IconSkladová dostupnost
IconGenerátor Převodky
IconNová přijatá objednávka
IconTisk Potvrzení přijaté objednávky
IconKarta přijaté objednávky
IconAutomatizace doplňování termínů
IconRežim PDP
IconModifikace konstrukčního celku
IconGenerování výdejky
IconPřijatá objednávka - zadání do Výroby
IconOznačení objednávky jako Dodané
IconOznačení objednávky jako Vyrobené
IconTisk přehledů přijatých objednávek
IconTisk přehledů zboží v přijatých objednávkách
IconGenerování faktury
IconGenerování vystavené objednávky
IconStorno přijaté objednávky
IconKonfigurace
IconTisková sestava přijatých objednávek
IconPovinné údaje karty přijaté objednávky
IconKonfigurace přijatých objednávek
IconAutomatické odeslání potvrzovacího e-mailu
IconOznač jako Dodáno
IconČíselník způsobů dodání
IconKřížové tabulky zboží v přijatých objednávkách
IconKřížové tabulky přijatých objednávek
IconStatistika přijatých objednávek
IconVystavené objednávky
IconPřehled vystavených objednávek
IconGrafický přehled
IconPřehled zboží ve vystavených objednávkách
IconNová objednávka
IconKarta vystavené objednávky
IconRežijní objednávka
IconPříjem zboží objednávky na více skladů
IconVyhledání a připojení dokumentace
IconHromadná objednávka V5
IconTisk objednávky
IconTisk přehledů vystavených objednávek
IconTisk přehledů zboží ve vystavených objednávkách
IconPřehled celních dispozic
IconObsah celních dispozic
IconNová celní dispozice
IconGenerování přijaté faktury
IconGenerování příjemky
IconStorno vystavené objednávky
IconKonfigurace
IconTisková sestava vystavené objednávky
IconPovinné údaje karty vystavené objednávky
IconKonfigurace vystavených objednávek
IconKřížové tabulky vystavených objednávek
IconKřížové tabulky zboží ve vystavených objednávkách
IconStatistika vystavených objednávek
IconPřijaté faktury
IconPřehled přijatých faktur
IconPřehled přijatých faktur s dělenými náklady
IconPřehled zboží v přijatých fakturách
IconPřehled zakázkového rozdělení v přijatých fakturách
IconNová přijatá faktura
IconRežim PDP
IconPlátce DPH
IconImport ze souboru ISDOC
IconKarta přijaté faktury
IconBankovní účty na přijaté faktuře
IconVazba faktury na více příjemek
IconDatum rozhodných skutečností
IconFaktura s odlišným datem Přijetí
IconReverse Charge
IconJak zabránit chybám při práci s fakturou
IconZměny podle novely zákona o DPH z 1.4.2011_2
IconStorno přijaté faktury
IconKarta přijaté zálohové faktury
IconStorno přijaté zálohové faktury
IconTisk přehledů přijatých faktur
IconTisk přehledů zboží v přijatých fakturách
IconGenerování konečné faktury ze zálohové
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty přijaté faktury
IconPovinné údaje přijaté zálohové faktury
IconTisková sestava přijaté faktury
IconKonfigurace zahraničních přijatých faktur
IconKonfigurace vazby přijaté faktury na příjemku
IconČíselné řady a typy přijatých faktur
IconKřížové tabulky přijatých faktur
IconKřížové tabulky přijatých faktur s dělenými náklady
IconKřížové tabulky zboží v  přijatých fakturách
IconStatistika přijatých faktur
IconVystavené faktury
IconPřehled vystavených faktur
IconVyhledání faktur podle částky
IconKorekce platby
IconExport jako ISDOC
IconPřehled vystavených faktur s dělěnými výnosy
IconPřehled zboží ve vystavených fakturách
IconHromadný tisk faktur
IconNová vystavená faktura
IconRežim PDP
IconPlátce DPH
IconOne Stop Shop
IconNová vystavená zálohová faktura
IconRežim PDP
IconNová zúčtovací faktura
IconKarta vystavené faktury
IconPřepočet cen v různých měnách
IconAutomatická aktualizace kurzu
IconCo je datum splatnosti?
IconSTORNOVÁNÍ dokladů
IconRozdělení výnosů
IconKumulace rozdělených výnosů
IconZrušení rozdělení výnosů
IconRozdělení hromadně generované faktury do Zakázek
IconTisk údajů pro Intrastat
IconAutomatizace rozhodnutí o PDP režimu
IconVystavené faktury - Zádržné
IconQR Faktura
IconQR Platba
IconPlatba na kontakt
IconKontrola posledních cen
IconDobropis nebo vyúčtování?
IconVýpočet DPH v "cizí měně"
IconGenerování Reklamace
IconGenerování Reference
IconZměny podle novely zákona o DPH z 1.4.2011
IconExport do souboru ISDOC
IconTisk přehledů vystavených faktur
IconTisk přehledů zboží ve vystavených fakturách
IconKumulovaný přehled vystavených faktur
IconStorno vystavené faktury
IconStorno vystavené zálohové faktury
IconGenerování konečné faktury ze zálohové
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty vystavené faktury
IconPovinné údaje karty vystavené zálohové faktury
IconKonfigurace fakturace
IconBankovní účet podle použité MĚNY
IconKonfigurace splatnosti faktur
IconKonfigurace zahraničních vystavených faktur
IconPřepočet nákupních cen faktur
IconTisková sestava vystavné faktury
IconStandard G6
IconS údaji pro Intrastat
IconTisková sestava vystavné zálohové faktury
IconČíselník způsobů úhrad faktur
IconČíselník dodacích podmínek faktur
IconČíselné řady a typy vystavených faktur
IconKonfigurace penále faktur
IconVzorové upomínky vystavených faktur
IconKřížové tabulky vystavených faktur
IconKřížové tabulky vystavených faktur s dělenými výnosy
IconKřížové tabulky zboží ve vystavených fakturách
IconKřížové tabulky zboží ve vystavených fakturách s dělenými výnosy
IconStatistika vystavených faktur
IconUkázky řešení
IconVzájemné vazby Zálohové, Zúčtovací a Konečné faktury
IconGenerování Vystavené faktury
IconAutomatické generování Upomínek
IconDefinice připomínek
IconAutomatická úloha
IconSpouštění úlohy v noční dávce
IconZáznamy o Upomínkách
IconProdej
IconPřehled prodejek
IconPřehled zboží v prodejkách
IconNová prodejka
IconVěcná odměna za nákup
IconProdejní terminál
IconNastavení parametrů prodeje
IconKonfigurace prodeje
IconTisk přehledů prodejek
IconKonfigurace
IconTisková sestava prodejky
IconPovinné údaje karty prodejky
IconKonfigurace prodeje
IconPřepočet nákupních cen prodeje
IconKonfigurace rozpadů konstrukčních celků na prodejce
IconŘízení elektronické pokladny
IconFiskální modul
IconKřížové tabulky prodejek
IconKřížové tabulky zboží v prodejkách
IconDoplňky - fakturace
IconPlán fakturace FV
IconNový záznam plánu fakturace FV
IconGenerování vystavené faktury dle plánu
IconPlán fakturace FP
IconNový záznam plánu fakturace FP
IconGenerování přijaté faktury dle plánu
IconKřížové tabulky dle příjemce
IconPřehled vystavených faktur s konečným zákazníkem
IconKřížové tabulky vystavených faktur dle konečného zákazníka
IconBanky a platby
IconUpomínky a penále
IconREPO sazba
IconČíslo účtu pro Penalizační fakturu
IconPřehled urgencí
IconPříkaz k úhradě
IconFormáty komunikace
IconKumulace plateb
IconPříkaz k inkasu
IconPřehled příkazů k úhradě
IconPřehled položek příkazů k úhradě
IconNový bankovní výpis
IconKumulovaná platba
IconPřevod peněz
IconNeshodná měna
IconPřehled bankovních výpisů
IconPřehled položek bankovních výpisů
IconPřehled dělených bankovních výpisů
IconTisk přehledu bankovních výpisů
IconKřížové tabulky položek bankovních výpisů
IconKřížové tabulky dělených bankovních výpisů
IconKřížové tabulky finančních transakcí (pokladny a banky)
IconPřehled zápočtů
IconNový zápočet
IconTrojstranný zápočet
IconVzájemné saldo - tisk
IconKřížová tabulka salda závazků a pohledávek
IconKonfigurace
IconKonfigurace penále faktur
IconVzorové upomínky vystavených faktur
IconNová vzorová upomínka vystavených faktur
IconKonfigurace plateb a vazeb na banky
IconPřehled plateb vystavených faktur
IconPřehled plateb  faktur přijatých
IconKřížové tabulky plateb vystavených faktur
IconPokladna
IconPřehled stavu pokladny
IconPřehled pokladních transakcí
IconTisk přehledů pokladních transakcí
IconPřehled dělených transakcí
IconVýběr hotovosti
IconVazba na skladovou Příjemku
IconUložení hotovosti
IconElektronická evidence tržeb
IconKonfigurace
IconPraktické použití
IconDoklady v S4S
IconOpakované odeslání dokladů do EET
IconTržby "na cestách"
IconDůležité souvislosti
IconDoplnění funkčnosti odesílání dokladů do EET
IconPlatba vystavené faktury
IconPlatba faktury v hotovosti
IconPlatba přijaté faktury
IconPřevod hotovosti
IconHromadný výběr hotovosti
IconKonfigurace
IconPokladny
IconPovinné údaje příjmového pokladního dokladu
IconPovinné údaje výdajového pokladního dokladu
IconPřístup k pokladnám
IconČíselné řady pokladních dokladů
IconUzávěrka pokladny
IconPřevod pokladny na systém platebních výkazů
IconKřížové tabulky pokladních transakcí
IconKřížové tabulky dělených pokladních transakcí
IconDodací listy
IconPřehled dodacích listů
IconPřehled zboží v dodacích listech
IconNový dodací list
IconKarta dodacího listu
IconTisk dodacího listu
IconTisk přehledů dodacích listů
IconTisk přehledů zboží v dodacích listech
IconGenerování vystavené faktury z dodacích listů
IconAutomatické generování Výdejky
IconAutomatické generátory
IconAutomatické tisky
IconGenerování faktur
IconGenerování záručního listu z dodacích listů
IconKonfigurace
IconTisková sestava dodacího listu
IconPovinné údaje karty dodacího listu
IconKonfigurace dodacích listů
IconČíselník způsobů dodání
IconČíselník priorit dodacích listů
IconKřížové tabulky dodacích listů
IconKřížové tabulky zboží v dodacích listech
IconExpedice
IconZáruční listy
IconPřehled záručních listů
IconPřehled zboží v záručních listech
IconNový záruční list
IconTisk záručních listů
IconTisk přehledu záručních listů
IconKonfigurace
IconTisková sestava záručního listu
IconKonfigurace karty záručních listů
IconEvidence zásilek
IconPřehled zásilek
IconNová zásilka
IconČíselník typů přepravních služeb
IconKonfigurace zásilek
IconDoprava
IconPřehled dopravních listů
IconNový dopravní list
IconPřehled dodávek
IconKonfigurace
IconTisková sestava dopravního listu
IconKonfigurace dopravních listů
IconČíselník vozidel
IconČíselník tras
IconReklamace
IconPřehled reklamací
IconPřehled zboží v reklamacích
IconNová reklamace
IconJak je možné Reklamaci vytvořit
IconNáklady na Reklamaci
Icon8D Protokol
IconTisk přehledu reklamací
IconTisk přehledu zboží v reklamacích
IconKonfigurace
IconTisková sestava reklamace
IconPovinné údaje karty reklamace
IconČíselník typů reklamací
IconKřížové tabulky reklamací
IconKřížové tabulky zboží v reklamacích
IconInterní doklady
IconPřehled interních dokladů
IconNový interní doklad
IconKarta interního dokladu
IconKřížová tabulka interních dokladů
IconTisk přehledů interních dokladů
IconKonfigurace
IconInterní přefakturace
IconVnitrofiremní přefakturace
IconNová vnitrofiremní faktura
IconNová vnitrofiremní objednávka
IconNová žádanka
IconKonfigurace
IconStatistiky
IconHodnocení obratu
IconHodnocení obratu položek
IconStatistika obratu
IconKřížové tabulky obratů
IconKřížové tabulky obratů položek
IconHrubý hospodářský výsledek
IconSpeciální finanční sestavy
IconRozbor servisních činností
IconSledování změn chování odběratelů
IconFinanční hodnocení zakázek
IconStatistika zakázek
IconKřížové tabulka zakázek
IconKřížová tabulka finančního hodnocení zakázek
IconINTRASTAT
IconINTRASTAT 2022
IconZpracování výkazu INTRASTAT
IconPřehled výkazů pro INTRASTAT
IconTisk negativního hlášení INTRASTAT
IconINTRASTAT a Dobropisy
IconKonfigurace INTRASTAT
IconKonfigurace INTRASTAT
IconČíselník dodacích podmínek INTRASTAT
IconČíselník druhů dopravy INTRASTAT
IconČíselník zvláštních pohybů INTRASTAT
IconČíselník statistických znaků INTRASTAT
IconČíselník transakcí INTRASTAT
IconČíselník kódů zboží  INTRASTAT
IconPřehled kurzů pro INTRASTAT
IconČíselník krajů INTRASTAT
IconServis
IconKniha zařízení a servis
IconPřehled zařízení
IconPřehled zařízení na skladě
IconNové zařízení
IconKarta zařízení
IconRušení duplicit zařízení
IconTisk přehledů zařízení
IconFinanční hodnocení zařízení
IconHromadné manipulace
IconRobot výrobních čísel
IconPřehled komponent
IconNový interní servis
IconPřehled historie zařízení
IconKřížové tabulky historie zařízení
IconPřehled událostí zařízení
IconTisk událostí zařízení
IconPřehled software u zařízení
IconKřížová tabulka software u zařízení
IconPřehled servisních úkonů a závad
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty zařízení
IconTypy řádků historie zařízení
IconTypy závad a úkonů
IconTypy komponent zařízení
IconTypy vět o software
IconTypy laboratorních podmínek
IconČíselník kalibračních skupin a kalibračních podmínek
IconKonfigurace modulu výrobních čísel
IconAdmistrace výrobních čísel
IconKřížová tabulka zařízení
IconOpravy
IconPřehled oprav
IconPřehled zboží v opravách
IconNová oprava
IconKonfigurace
IconPovinné údaje karty opravy
IconTisková sestava opravy
IconDokladová struktura zakázky z opravy
IconKonfigurace oprav
IconČíselník SLA
IconTisk přehledů oprav
IconTisk přehledů zboží v opravách
IconServisní zásahy
IconPřehled servisních zásahů
IconPřehled servisních úkonů
IconPřehled servisních zásahů s osobami a telefony
IconTechnický přehled zakázek
IconNový servisní zásah
IconKarta servisního zásahu
IconHromadné akce na Servisním zásahu
IconFakturace servisního zásahu
IconGenerování Reklamace
IconRecyklační příspěvek na Servisní zásahu
IconKarta servisního úkonu
IconRušení duplicit servisních zásahů
IconTisk přehledů servisních zásahů
IconTisk přehledů servisních úkonů
IconKonfigurace
IconDokladová struktura servisních zakázek
IconPovinné údaje karty servisního zásahu
IconTisková sestava servisního zásahu
IconVzory servisních zásahů s úkony
IconTypy servisních zásahů
IconTypy servisních úkonů
IconTypy hlášených závad
IconTypy zjištěných stavů zařízení
IconKonfigurace servisních zásahů
IconStatistika servisních zásahů
IconStatistika servisních úkonů
IconKřížové tabulky servisních zásahů
IconKřížové tabulky servisních úkonů
IconVýroba
IconZadání výroby
IconKumulace výrobků z více Přijatých objednávek do jedné
IconZadání množství "do výroby"
IconPřehled výrobních zakázek
IconVýrobní karta zakázky
IconRušení zakázky
IconPřehled výrobků
IconPřehled výroby
IconVýrobní operace
IconKooperace
IconKontroly ve výrobě
IconDefinice kontrol
IconKopírování definice kontrol
IconSmazání definice kontrol
IconPřehled definic kontrol
IconZáznam provedeného měření
IconPřehled kontrol
IconTisk protokolů kontrol
IconVýrobní úkon
IconAktualizace časů v technologickém postupu
IconŠtítky hotových výrobků
IconAktuálně zahájené operace
IconPřeskočené operace
IconHromadné přidělení zaměstnance k výrobním operacem
IconPřehled zahájených operací
IconTisk přehledu zakázek
IconTisk přehledu výroby
IconPřehled výrobního rozpadu
IconReálné umístění zakázky do volných kapacit
IconSkladová dostupnost materiálu pro výrobu
IconKapacitní požadavek na stroje
IconStatistika výroby
IconPlánování výroby
IconKapacitní pohledy na plán
IconPlánování výroby - barevnost
IconDetailní pohledy na plán
IconPlánování výroby - Výrobky
IconRegenerace plánu výroby
IconUživatelské zásahy do plánování
IconPodklady pro řízení výroby
IconPlánování verze V4.11
IconPřeplánování termínu výrobku
IconZměna technologie v průběhu Výroby
IconTýdenní plánování výroby
IconTvůrce plánu výroby
IconPřehled plánu výroby
IconKřížová tabulka plánu výroby
IconAktualizace plánu výroby
IconVýmaz starých položek plánu
IconPřehled výrobních příkazů
IconPřehled položek výrobních příkazů
IconOdvádění výroby
IconVýrobní terminál
IconRežimy sběru dat
IconRežim Start -> End
IconZahájení výrobní operace
IconUkončení výrobní operace
IconVýpočet NORMO času výrobního úkonu
IconEvidence zmetků
IconNaskladnění zmetků s výrobními číslem.
IconSouběžná práce na více strojích
IconDostupnost materiálu
IconZáměna materiálu
IconČástečný výdej materiálu
IconRežim End
IconVykázání práce pomocníka
IconVykázání režijní činnosti
IconVýběr operace ze seznamů
IconVynechání výrobní operace
IconSkladové operace
IconKontrola kompletnosti operací
IconHodnota rozpracované (nedokončené) výroby
IconNaskladnění hotového výrobku
IconCena Hotového výrobku
IconVýběr operací výrobku
IconČasová karta
IconNačtení výrobních operací
IconHromadné odvádění operací
IconOdvádění "s pomocníkem"
IconOdvádění NULOVÉHO množství operace
IconPřehled časových karet
IconPřehled položek časových karet
IconPřehled úkonů
IconRozbor úkonů
IconKřížová tabulka úkonů
IconStatistika úkonů
IconKonfigurátor výrobku
IconKonfigurace
IconKonfigurace výroby
IconVýrobní sklady
IconOdvádění
IconPozdě odvedené operace
IconKontrola návaznosti operací
IconRežimy reakce na zmetky
IconZákaz výdeje do mínusu
IconValidace záměny materiálu
IconVýrobní kalkulace
IconZapisování termínů ve Výrobním rozpadu
IconObecné
IconPlán
IconDefinice směn
IconProtokol chyb nastavení pro Plánování
IconKooperace
IconStavy výrobních objednávek
IconTisková sestava výrobní objednávky
IconKonfigurace kalkulačních typů
IconČíselník technologických skupin
IconČíselník strojů
IconVazba mezi pracovišti a zaměstnanci
IconKapacity zaměstnanců
IconVazba na Docházku
IconKapacity strojů
IconČíselník pracovních operací
IconČíselník typů kooperací
IconČíselník profesí
IconČíselník tarifních tříd
IconČíselník kódů výroby
IconČíselník přípravků
IconČíselník nástrojů
IconČíselník směn
IconAdministrace výroby
IconKřížové tabulky výroby
IconHodnocení výroby
IconHodnocení výroby s průměry
IconTipy - výroba
IconKritické místo výrobku
IconKumulace polotovarů vlastní výroby (mezisklady)
IconTypizované technologické postupy
IconSTORNO Přijaté objednávky_2
IconOprava reklamovaného výrobku
IconVytvoření modifikace výrobku
IconZadání do výroby
IconModifikace v běžící výrobě
IconPředpis kontrol u výrobní operace
IconDodatečné předání výroby do kooperace
IconPředání celé zakázky
IconPředání zbytku rozpracované zakázky
IconZměna typu výrobní operace
IconZměna doby trvání kooperace
IconSkutečná cena kooperace
IconBlokování - pozastavení výrobních operací
IconVykazování režijních činností
IconRozpracovaná výroba režijní zakázky
IconSoučinnost s Docházkovým terminálem
IconTisk štítků odvedených výrobků
IconEkonomika
IconHlavní kniha
IconHlavní kniha
IconHlavní kniha dokladově
IconHlavní kniha obratově
IconTisk hlavní knihy
IconKřížová tabulka hlavní knihy
IconKřížová tabulka obratů hlavní knihy
IconRozhraní hlavní knihy
IconImport dat na rozhraní HK
IconÚčetní doklady
IconPřehled dokladů
IconNový doklad
IconTisk přehledu účetních dokladů
IconPřevzetí do modulu Ekonomika
IconPřevzetí faktur vystavených
IconKonfigurace převzetí faktur vystavených
IconFaktura v režimu PDP
IconPřevzetí faktur přijatých
IconFaktura v režimu PDP
IconPřevzetí pokladen
IconPřevzetí bankovních výpisů
IconPřevzetí skladových příjemek
IconKonfigurace převzetí skladových příjemek
IconPřevzetí skladových výdejek
IconKonfigurace převzetí skladových výdejek
IconPřevzetí zápočtů
IconKonfigurace převzetí zápočtů
IconPřevzetí interních dokladů
IconPřevzetí plateb záloh (vazby)
IconDoklady počátečních stavů
IconImport účetních dokladů
IconKonfigurace
IconSaldo
IconPřehled saldokonta
IconTisk saldokonta
IconKonfigurace saldokonta
IconKontrola účtu 321xxx a 311xxx
IconVýkazy
IconObratová předvaha
IconTisk obratové předvahy
IconKřížová tabulka obratové předvahy
IconRozvaha
IconVýsledovka
IconCash-Flow
IconKonfigurace
IconDPH
IconPřiznání DPH
IconSouhrnné hlášení
IconPořízení majetku
IconTřístranný obchod
IconDodatečné daňové přiznání
IconKrácení nároku na vrácení daně
IconTisk přehledů pro DPH
IconKontrolní hlášení
IconKonfigurace
IconUzávěrka
IconUzávěrka kurzových rozdílů
IconKurzové rozdíly plateb
IconKurzové rozdíly na konci roku
IconÚčetní uzávěrka
IconDatová uzávěrka
IconŽurnály
IconPřehled uzavřených období a agend
IconŽurnál změn v hlavní knize
IconŽurnál chybových zpráv
IconKonfigurace
IconFiremní konfigurace
IconÚčetní konfigurace
IconÚčetní osnova
IconČíselné řady
IconPředkontace
IconKursovní lístek
IconČíselníky
IconStřediska
IconZakázky
IconČinnosti
IconFirmy
IconBankovní účty
IconPokladny
IconCizí měny
IconÚčetní skupiny
IconStáty
IconBankovní kódy
IconMajetek
IconPřehled investičního majetku
IconPořízení investičního majetku
IconTechnické zhodnocení majetku
IconMimořádné odpisy COVID
IconSmazání karty majetku
IconImport karet investičního majetku
IconTisk přehledů investičního majetku
IconTisk plánů odpisů
IconPřehled drobného majetku
IconNový drobný majetek
IconTisk přehledů drobného majetku
IconTisk přehledu majetku
IconKonfigurace
IconPřipojení účetních dat
IconPříklady účtování
IconPořízení a zaúčtování JSD
IconBankovní výpis v jiné měně než platba
IconVíce účtů zálohových faktur
IconVíce konečných faktur na různé Odběratele
IconZaúčtování dokladů s jiným datem přijetí.
IconÚčtování převodu na "konsignační" sklad do zahraniční
IconZaúčtování HIM - DPH řádek "47"
IconKontrola účtu 131xxx (111xxx)
IconMimořádné odpisy COVID_2
IconStrategie
IconProcesní panely
IconPřehled definic panelů
IconSpráva panelů
IconKonfigurace
IconKřížové tabulky definic panelů
IconCash Flow a platební morálka
IconKonfigurace
IconDaily News
IconObchodní analýzy a plánování
IconNová analýza
IconPřepočet obchodních plánů
IconČíselníky
IconMajitel licence
IconTypy zboží
IconVýrobci
IconSegmenty trhu
IconOblasti produkce
IconStavy rozpracovanosti
IconTeritoria trhu
IconZdroje
IconStřediska
IconFáze dokladů
IconObchodníci
IconObchodník
IconRole osob
IconObchodníci - skupiny
IconZapni/vypni podpis
IconZaměstnanci
IconPřehled
IconNový zaměstnanec
IconOsobní
IconVýroba
IconProjekty
IconUdálosti
IconTisk přehledu
IconBenefity
IconPřehled využitých benefitů
IconČíselník rolí
IconČíselník položek benefitů
IconČíselník zaměstnanců a jejich rolí
IconKonfigurace přístupu k benefitům
IconHlavička tisk. dokumentů
IconPlatné číselné řady
IconZměna aktivní hlavičky
IconDistribuovaný titulek
IconHorké klávesy
IconSpustit při startu
IconSestavení panelu Top24
IconPomocné texty
IconDynamické texty
IconTypy tisku řádků dokladů
IconTypy tisku generovaných dokladů
IconZapni/Vypni ISO
IconKonfigurace
IconObecné
IconDélka prefixů čísel dokladů
IconKontrola číselných řad
IconHospodářský rok
IconNastavení sazeb DPH
IconPOZOR - změna od 1.1.2024
IconNastavení režimu zaokrouhlení DPH
IconVýpočty základů daní u faktur
IconKonfigurace danitelného plnění
IconKontrola Plátce DPH
IconPřechod na EUR
IconKonfigurace výběru
IconKonfigurace kontroly gramatiky
IconObecné nastavení tiskových sestav
IconPostup určení tiskové sestavy pro náhled
IconŽurnálování změn
IconIdentifikace zodpovědné osoby
IconStředisko dle obchodníka
IconZměna tvůrce dokladu
IconAutomatický přepočet dokladů
IconKonfigurace schvalovacích postupů
IconKontrola prodeje pod nákupní cenu
IconBarevné zvýraznění polí
IconAdministrace konfigurací systému
IconHromadná oprava oblastí produkce
IconHromadná oprava obchodníka
IconHromadné přečíslování dokladů
IconInformativní zprávy a dotazy systému
IconElektronická výměna dat
IconSoft-4-Web
IconS4Web nastavení menu v1
IconS4Web nastavení menu v2
IconEditor přenosových profilů
IconBranžování řešení
IconZboží
IconPovinné údaje karty zboží
IconKonfigurace systému slev
IconKonfigurace zaokrouhlení cen
IconKonfigurace zaokrouhlední zahraničních cen
IconKonfigurace kalkulace ze zahraničních cen
IconKonfigurace stanovení cen zápůjček
IconKonfigurace recyklačních poplatků
IconKonfigurace autorských poplatků
IconKonfigurace vratných obalů
IconKontrola řádkových dokladů
IconČíselník měrných jednotek
IconČíselník servisních typů
IconČíselník typů událostí
IconČíselník  jmen technických parametrů
IconČíselník  vztahů mezi zbožím
IconČíselníky technických parametrů
IconČíselník technologických parametrů
IconDoplnění číselníků technických parametrů
IconZměna čísla a nové karty zboží
IconKonfigurace kopírování zboží
IconTisková sestava ceníkové karty
IconPoužití textových atributů v dokladech
IconRozpady konstrukčních celků
IconKořenový adresář obrázků
IconVýběry zboží
IconKontakty
IconMarketing
IconSpisová služba
IconPožadavky
IconReference
IconPriležitosti
IconMarketingové akce
IconHromadné dopisy
IconOperativa
IconÚkoly
IconHelp-Desk
IconPlánování času
IconPorady
IconŠkolení
IconNabídky
IconSklad
IconZakázkový systém
IconLogistika
IconProjekty
IconStandard
IconKořenový adresář objektů
IconVzhled aplikace
IconNastavení tiskárny
IconNastavení e-mailového klienta
IconAutomatická archivace dokladů do PDF
IconNastavení PDF rozhraní
IconKonfigurace
IconPDF Mini
IconDigitální podpis
IconFakturační e-mail
IconPřílohy emailu
IconNežádoucí texty
IconPraktické použití
IconNastavení SMS brány
IconReplikace
IconSatelity
IconČíselné řady
IconSelektivní replikace
IconPřehled nastavení
IconNastavení rozsahu
IconTisk nastavení
IconKonfigurace
IconRozsah replikací
IconAutomatické replikace
IconKontrola spojitosti replik
IconFiktivní replikace
IconPošli změny
IconPříjem změn
IconPřehled změn
IconKřížová tabulka žurnálu změn
IconHistorie replikací
IconKontrola historie replikací
IconZpráva o stáří dat
IconKřížová tabulka historie replikací
IconPřehled synchronizačních pokynů
IconHromadné odeslání změn
IconHromadný příjem změn
IconKomplexní replikace
IconTotální LAN-replikace
IconVýmaz žurnálu změn
IconStandard
IconExport dat
IconExport dokumentů ve formátu XML
IconFakturace ve formátu ISDOC
IconImport dat
IconImport ceníků
IconImport čárových kódů do ceníku
IconObecný import dat
IconObecný export dat
IconZákaznický export/import
IconExport spisové služby
IconRychlé akce
IconNastavení Designu
IconProaktivní dokument
IconOtevřená okna
IconKontrola gramatiky
IconFixace aktivní karty
IconPivot View
IconPanel Top 24
IconKonverze do Ruštiny
IconNaplnění hodnot
IconVymazání pole Typu řádku
IconTisk čárových kódů
IconOpravy
IconZobrazení
IconSystém
IconPřístupová práva
IconUživatelé
IconObsah funkcí v modulech
IconPřehled přístupů
IconNesoulad v počtu užívaných a zakoupených licencí
IconHorizontální řezy přístupu do dat
IconDetailní přístupová práva
IconDefinice uživatelského menu
IconNový uživatel
IconZruš uživatele
IconZměna hesla uživatele
IconZapomenuté heslo
IconZměna systémového hesla
IconNové schéma
IconSchémata přístupu
IconHierarchie horizontálního řezu
IconPříhlásit se pod jiným uživatelem
IconPřehled přihlášených uživatelů
IconNastavit Autorizační heslo
IconSeznam povolených HDD k Autorizaci
IconPříchody/Odchody
IconKonfigurace docházky
IconČíselník příchodů a odchodů
IconČíselník nepřítomnosti
IconČíselník svátků
IconPříchod/Odchod
IconNepřítomnost
IconDovolená na hodiny?
IconDovolená v "nepřetržitém" provozu
IconPřehled docházky
IconŘešení přesčasů
IconPlacená přestávka na oběd
IconTisky výkazu docházky
IconMěsíční výkaz
IconStatistika výkonu
IconVýkaz + Výroba
IconTisk docházky
IconNastavení automatických akcí
IconSpráva systému
IconZáložka Údržba
IconZáložka Patch
IconZáložka Ostatní
IconZáložka Registry
IconNastavení automatické aktualizace souborů
IconUživatelské nástrojové lišty
IconŽurnál změn
IconŽurnálování změn dokumentů
IconKřížová tabulka žurnálu změn
IconMTJ Service na internetu
IconMTJ Service Help Desk
IconInformace o Soft-4-Sale
IconServisní funkce
IconDatové tabulky
IconUživatelské SQL dotazy
IconZměna prefixu v čísle dokumentů
IconObnova připojení dat
IconObnova lišty nástrojů
IconRevize okna
IconUpdate datové struktury
IconReimport dat ze staré verze
IconVýroba dat satelitu
IconKonverze dat SQL na MDB
IconTranslate of term
IconMultiLanguage mod
IconVyužití systému
IconSystémové protokoly
IconKonec
IconObchodník na webu
IconZáklady práce v systému
IconPřihlášení
IconSoučasně pracující uživatelé
IconPráce více uživatelů na stejném dokumentu
IconKdo volá?
IconFulltextové vyhledávání
IconÚvodní obrazovka
IconNastavení prostředí
IconNastavení emailů
IconNastavení agend
IconPráce s přehledy
IconUložení filtrace a rozložení sloupců
IconPříklady nastavení filtrací Přehledů
IconKopírování URL adresy dokumentu
IconKontakty
IconMarketing
IconJednání
IconPožadavky
IconOperativa
IconJednání
IconÚkoly
IconHelp-Desk
IconPlán času - Kalendář
IconNastavení
IconUpozornění - Proaktivity
IconObjekty
IconSouvisející doklady
IconTisk dokladů
IconOdesílání emailů
IconNabídky
IconSklady
IconObchod
IconPřijaté objednávky
IconPokladny
IconServisní zásahy
IconServisní úkony
IconZapisování servisního úkonu pro tým
IconVystavené faktury
IconLogistika
IconObchodní plánování příjmů
IconProvoz na mobilních zařízeních
IconTipy a triky
IconNastavení
IconPodpis obchodníka na tisku
IconDocházkový terminál
IconZprovoznění aplikace
IconKonfigurace v systému
IconIdentifikace pracovníka
IconKonfigurace Docházky
IconKonfigurace Docházkového terminálu
IconPráce s docházkovým terminálem
IconNENÍ v zaměstnání
IconJE v zaměstnání
Iconje na OBĚDĚ
Iconmá PŘESTÁVKU
Iconje u LÉKAŘE
Iconje na SLUŽEBNÍ CESTĚ
Iconje na DOVOLENÉ
Icončerpá OČR
IconKorekce času
IconSaldo přesčasů
IconZadávání "půldenní" dovolené
IconDoplněk - Rekapitulace
IconS4S-Outlook / IMAP
IconNastavení
IconS4S Google Sync
IconS4S-BARMAN
IconUžitečné přílohy
IconKlávesové zkratky obecně
IconEditační klávesy
IconVkládání dat
IconKlávesy pohybu
IconKlávesy označovací
IconPracovní klávesy
IconHlavní řídící klávesy
IconŘízení tiskových sestav
IconPokročilá nastavení
IconSpeciální výběrová kritéria
IconVarianty masek číselných řad
IconNastavení designu oken
IconFormátovaný text - RTF
IconS4S JOB
IconNastavení
IconS4S-Backer
IconRežim přenesení daňové povinnosti
IconZúčtovací faktura v cizí měně
IconSeznam zboží ve II. snížené sazbě DPH

© 2024 MTJ Service, s.r.o.