Navigation:  Sklad > Skladová dostupnost a Hromadná objednávka >

Skupina dostupnosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V praxi může nastat situace, že v jedné databázi dat firmy pracuje vedle sebe několik "nezávislých" skupin (středisek), které evidují svoje vlastní skladové zásoby, samostatně zboží objednávají nebo vyrábí pro svoje obchodní případy. Může se jednat i o pobočky firmy, které fungují víceméně samostatně, ale veškerá data jsou zpracovávána v jednom systému. Pro potřeby výpočtu skladové dostupnosti byly připraveny tzv. Skupiny dostupnosti. Systém v takovém případě vyhodnocuje požadavky a hledá pro ně vhodné zdroje v rámci definované skupiny.

Chcete-li tuto možnost využívat, je třeba se zaměřit na následující místa a způsob tvorby dokladů.

 

Číselník skladů umožňuje vyplnit skupinu dostupnosti ke každému skladu. Rozdělíte tak pomocí skladů celou firmu na několik samostatně pracujících skupin (středisek, poboček), které mají vlastní skladové hospodářství.

Číselník skladů - rozdělení skladů do "skupin dostupnosti".

Číselník skladů - rozdělení skladů do "skupin dostupnosti".

 

Hodnoty rozbalovacího pole nejsou tvořeny samostatným číselníkem. Zobrazují se hodnoty, které již byly jednou použity. Lze použít zkratky a délce maximálně 5 znaků.

Pokud skupina není u skladu zadána (sklad patří "všem"), pak je nahrazena ve výpočtu dostupnosti jednotící skupinou "FIRMA".

note2Chcete-li tedy možnost řešení skladové dostupnosti po skupinách využívat, je nutné mít všechny sklady v číselníku zařazeny do správné skupiny!!

 

note2Rozdělení skladů do skupin, nebo přidání nové skupiny, se projeví až po Regeneraci skladové dostupnosti!

 

Vystavená i přijatá objednávka umožňuje zadat SKLAD, pro který byla vytvořena. Tato hodnota, pokud má zadaný sklad  vazbu na skupinu, pak zajistí, že i objednávka je považována za požadavek nebo zdroj zboží pro danou skupinu a jako takovou ji skladová dostupnost zpracovává.

Sklady, jako zdroje zboží, opět mají vazbu na skupinu dostupnosti.

Boj o zdroje pak probíhá pro každý materiál, zboží, výrobek v rámci každé skupiny samostatně, odděleně.

 

Návrh hromadné objednávky - různé skupiny dostupnosti.

Návrh hromadné objednávky - různé skupiny dostupnosti.

 

Nové objednávky vystavené a objednávky "na sklad", které jsou výsledkem hromadné objednávky, jsou pak generovány pro každou skupinu samostatně.