Navigation:  Sklad > Skladová dostupnost a Hromadná objednávka >

Skladové blokace a výroba na zákázku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Je řešením situace, kdy se například pro objednávku OP1 vyrobí výrobek 'A', a pozdější objednávka OP2 (ale s dřívějším potvrzeným termínem) požaduje stejný výrobek 'A' a je zatím bez výrobního rozpadu (požadavek se tedy nejprve systém pokusí ji uspokojit ze skladových zásob). Podle jednoduché logiky tedy výrobek 'A' dostane objednávka OP2 přestože si jej "pro sebe vyrobila" objednávka OP1.

Nyní (od verze G6.24a) jsou Blokace a Výroba na zakázku principiálně řešené společně.

 

1.Pokud je cokoliv (zboží, výrobek) na skladě standardně Blokováno, přednostně se tento zdroj použije a volné skladové množství v dostupnosti se o příslušné množství poníží. Standardní blokace má vyšší prioritu než interní blokace vytvořená je pro potřebu dostupnosti: Pokud zablokuji skladovými nástroji cizí výrobek na skladě, mám přednost! (Toto je ovšem viditelná a tím pádem odhalitelná akce uživatele).

 

note2Toto má výrazný dopad na rozpady konstrukčních celků. Pokud totiž výrobek nemá ještě výrobní rozpad a přitom je současně konstrukčním celkem, pak při vyhodnocení dostupnosti konstrukčním rozpadem každá úroveň rozpadu kontroluje, zda není "volná" skladem - a tak rozpad odebírá dostupné celky (či prvky) ze skladu a mohl tedy odebrat i výrobek aktuálně volný skladem, ale pro jinou zakázku, která si jej vyrobila.

 

2.Pokud je výrobek částečně nebo zcela vyroben, ale nedodán, měl by být na skladě a na provede se se zdrojem tzv. interní blokace zdroje pro vyrobené množství a výrobní objednávku ! Tak ze zajisti, že to co jsem si vyrobil, mi nikdo v dostupnosti nevezme.

 

note2Pokud na skladě není výrobků dostatek (např. díky tomu, že je někdo vydal na jinou zakázku), k interní blokaci nedojde a hledá se zdroj jinde.

 
V rámci vyhodnocení Skladové dostupnosti se tedy může objevovat text:

Skladem        - zboží je volné skladem (může na něm být vnitřně uplatněna pomocná 'interní blokace' vazby na výrobní zakázku)

Skl+Blok        - zboží je skladem, ale pro konkrétní položku je vytvořena 'standardní blokace'. Tento status se tedy objeví pouze na objednávce, pro kterou byla blokace uživatelem vytvořena.