Navigation:  »No topics above this level«

Sklad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Stav skladu
Skladová karta
Příjmy
Výdeje
Převody
Skladové terminály
Prodej
Rezervace
Textové atributy na skladech
Tisk stavů zásob
Tisk stavů zakázkových skladů
Tisk pohybů - doklady
Tisk pohybů - zboží
Rekapitulace
Tisk skladové karty
Administrace skladů
Skladové analýzy
Konfigurace
Křížové tabulky stavů zásob
Křížové tabulky pohybů - doklady
Křížové tabulky pohybů - zboží
Statistika stavů zásob
Statistika pohybů