Navigation:  Nabídky >

Statistika nabídek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Statistika umožňuje prohlížení i tisk statistických přehledů a grafů hodnotících bázi nabídek na základě výběrových kritérií.

stat.nabidek

Výběrová kriteria

Umožňují omezit množinu zpracovávaných nabídek. Nastavení výběrových kriterií lze pomocí fotak uložit pro opakované použití.

 

Funkční tlačítka

 

tisk2        vytvoří tiskovou sestavu dle nastavených kriterií a rovnou odešle na výchozí tiskárnu

ukaz        zobrazí ukázku před tiskem dle nastavených kriterií, tisk provádí uživatel následně, může tedy změnit cílovou tiskárnu

graf        zobrazí graficky na obrazovce data dle nastavených kriterií

stat.prehled        zobrazí formou tabulky hodnoty dle nastavených kriterií

zpet        zavře okno

vymaz        vymaže (pouze) výběrová kriteria

 

SLEDOVANÉ HODNOTY

Počet nabídek        zobrazí počet nabídek dle nastavených filtrů rozčleněných dle zvoleného kriteria
Hodnota v Kč        zobrazí obrat bez DPH v tuzemské měně
v zahr. měně        zobrazí obrat bez DPH v cizí (zahraniční) měně
Úspěšnost (počet)zobrazí poměr počtu realizovaných nabídek
Úspěšnost (hodnota)zobrazí poměr hodnoty (bez DPH, v tuzemské měně) realizovaných nabídek
Prům. hodnota v Kčzobrazí průměrnou hodnotu nabídek (bez DPH, v tuzemské měně)

 

HODNOCENO PODLE

Stav rozprac.        zobrazí sledovanou hodnotu nabídek dle Stavů rozpracovanosti na kartách nabídek
Oblast        rozdělí statistiku dle Oblastí na kartách nabídek
Segment        rozdělí statistiku dle pole Segment1 na kartě kontaktu Odběratele
Obchodník        rozdělí statistiku podle obchodníka uvedeného v poli Obchodník na kartách nabídek (obvykle i Obchodník na kartě kontaktu)
Řád ceny        rozdělí statistiku dle hodnoty nabídek (bez DPH, v tuzemské měně - 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000 atd.)
Datum odeslánírozdělí statistiku měsíčně dle pole Datum na kartách nabídek
Datum realizacerozdělí statistiku měsíčně dle pole Realizace na kartách nabídek
Termín realizacerozdělí statistiku měsíčně dle pole Termín na kartách nabídek
Základní stav        rozdělí statistiku dle stavu příznaku Realizace na kartách nabídek
Marketing ...        rozdělí statistiku dle vybraného marketingového kriteria z tabulky Kontaktů
Vypracoval        rozdělí statistiku podle obchodníka uvedeného v poli Vypracoval na kartách nabídek

 

Třídění

Ovlivňuje řazení údajů v přehledové tabulce. Hodnota seřadí data podle počtu nebo obratu sestupně, Kriterium seřadí tabulku například podle obchodníků abecedně vzestupně.

 

Tvar grafu

Umožňuje zvolit podobu grafu jak pro zobrazení na obrazovce tak pro tiskovou sestavu.

 

 

Statistika úspěšnosti obchodníků dle počtu nabídek

 

Úspěšnost nabídky je hodnocena podle základního stavu nabídky - realizováno / nerealizováno (nezaměňovat se Stavem rozpracovanosti). Realizovaná nabídka má vyplněno datum a zapnutý příznak realizace. Datum a příznak realizace se automaticky vyplní a zapne v okamžiku, kdy je z nabídky generována Přijatá objednávka nebo Zakázka. Datum i příznak lze také vyplnit (nebo zrušit) ručně.

Statistickou hodnotou je procentuální vyjádření poměru počtu nebo finanční hodnoty realizovaných nabídek vůči celkovému počtu nebo finanční hodnotě (obrat bez DPH) všech nabídek konkrétního obchodníka.

Statistiku lze vytvořit podle pole Obchodníka na kartě nabídky (obvykle to bývá obchodník zodpovědný za firmu odběratele) nebo podle pole Vypracoval (obchodník, který konkrétní dokument vytvořil).

 

StatistikaNabidekUspesnostPocetObchodnik

Zobrazení úspěšnosti nabídek dle obchodníka a počtu po použití tlačítek Graf a Přehled

 

StatistikaNabidekUspesnostHodnotaObchodnik

Pohled na tytéž nabídky nyní ovšem dle obchodníka a hodnoty nabídky

 

StatistikaNabidekGrafKolac

Jiný typ grafu

 

StatistikaNabidekTisk01UspesnostHodnotaObchodnik

Tisková sestava Statistiky úspěšnosti nabídek dle obchodníků a hodnoty - 1. strana

 

StatistikaNabidekTisk02UspesnostHodnotaObchodnik

Tisková sestava Statistiky úspěšnosti nabídek dle obchodníků a hodnoty - 2. strana