Navigation:  Nabídky >

Křížové tabulky zboží v nabídkách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jedná se o stejnou funkcí jako v případě Křížových tabulek nabídek jenom s tím rozdílem, že zde je stěžejní zboží uvedené/evidované na nabídkách.