Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky >

Skladová dostupnost a Hromadná objednávka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tyto dva nástroje spolu úzce souvisí a proto - od verze G6.23a - nově a společně nabízí řešení včasného zajištění dostatečného množství zboží, výrobků, materiálu pro výrobu, prvků pro složení konstrukčních celků ... pro realizaci každé zakázky v konkurenci mnoha dalších zakázek, aniž by musely být drženy velké, objemově a hlavně finančně náročné, skladové zásoby. Pravidelné využívání celého tohoto dvojnástroje naopak umožní skladové zásoby snížit na nutné minimum. Umožní také obchodníkům potvrzovat reálně splnitelné termíny.

 

Obecně

Skladová dostupnost přináší uživateli, obchodníkovi, informaci o tom, jaký termín může zákazníkovi slíbit (potvrdit), aniž by si jednotlivý obchodníci, nebo střediska, skladové zásoby vzájemně "vykrádali". Pravidelně používaná Hromadná objednávka podchytí a zajistí nákup zboží, materiálu včas, a přitom až na dobu, kdy bude skutečně potřeba. Prakticky tak odpadá nutnost zboží na skladě rezervovat nebo blokovat, "aby pro mne zbylo". Ono to většinou dopadne tak, že je pro jistotu zarezervováno nebo zablokováno úplně všechno a jste zase na začátku. Nehledě na to, že mnohdy je dlouhou dobu zbytečně blokováno na skladě zboží, které by se mohlo za tu dobu třeba i několikrát otočit. Blokace zboží se pak může zůstat jako pojistka jen pro skutečně závažné případy.

 

Při řešení skladové dostupnosti proti sobě stojí dvě množiny dat:

požadavky na zdroje (zboží, výrobky, materiál, konstrukční prvky)
dostupné zdroje (skladové zásoby, zboží "na cestě", výrobky ve výrobě)

 

Schema řešení skladové dostupnosti

Schema řešení skladové dostupnosti

 

Výsledek skladové dostupnosti je nyní současně podkladem pro hromadné generování Vystavených objednávek na dodavatele, nebo Objednávky "na sklad" pro zajištění zdroje vlastní výrobou, nebo jen upozorněním, že výrobek dosud nebyl zadán do výroby.

Tyto tři nástroje tedy mají řešit všechny "poražené" požadavky, které od skladové dostupnosti dostaly status 'Nezajištěno'.