Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky > Skladová dostupnost a Hromadná objednávka >

Požadavky na dostupnost

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

můžeme rozdělit do dvou základních skupin

Položky přijatých objednávek - jejich dosud "nedodané" respektive "nevyrobené" množství

zákaznické (odběratelské) objednávky - požadavkem je zboží, konstrukční celky, výrobky
objednávky (interní) "na sklad" - požadavkem je materiál a polotovary pro výrobu

Stanovený minimální (optimální) stav zásob, který vám umožní efektivně dodávat vysokoobrátkové zboží, nebo překlenout delší dodací lhůty některých komodit. Při poklesu stavu zásob pod minimum vzniká požadavek na doplnění zásoby až na optimální úroveň.

 

note2Blokace, Rezervace již nehraji roli speciálního požadavku, vše přebírá jen Objednávka přijatá. Vytvoření Blokace pouze pro danou objednávku zvyšuje prioritu využití dostupných zdrojů a zablokuje zdroje. 

 

Komplikovanost požadavků

 

Skladovatelné zboží - nejjednoduší (přímý prodej ze skladu). Datem potřeby je potvrzený nebo požadovaný termín z Přijaté objednávky

Konstrukční celky (sady) - řešením je využití již sestavených celků, nebo jejich podsestav a jednotlivých prvků pro jejich sestavení (až do 20-té úrovně rozpadu)

Nejprve se hledají na skladě hotové sestavy, to co nebylo nalezeno se o jednu úroveň rozloží a opět se kontroluje, zda některé podsestavy nejsou volné k využití a tak systém pokračuje až k jednotlivým konstrukčním prvkům. Datem potřeby podsestav nebo prvků ve všech úrovních je potvrzený nebo požadovaný termín z Přijaté objednávky.

Výrobky bez výrobního rozpadu dle technologické normy, kde řešením je

využití již hotových a volných výrobků na skladě

zadání interní objednávky "na sklad", což umožňuje zadat do výroby a vyrobit kumulovaně výrobky v jedné výrobní dávce pro více odběratelských objednávek, a snížit tak výrobní náklady

zadání odběratelské objednávky "do výroby"

kombinace částečného využití skladové zásoby a částečné výroby

Výrobky s výrobním rozpadem, kde se požadavek mění na potřebu materiálů, případně H-polotovarů (části výrobků vyráběné předem, ve větších sériích na sklad). Takové výrobky jsou již považovány za zadané "do výroby".

Výrobky ve výrobě - mají nejen výrobní rozpad, ale i vygenerované výrobní operace. U těchto výrobků jsou již požadavky proměnlivé, postupně se snižují tak, jak jsou odváděny operace spotřebovávající jednotlivé materiály. Reálná spotřeba materiálů tak současně snižuje i hodnotu požadavků.

 

Charakteristika požadavků

 

Doba potřeby- termín, kdy má být k dispozici (k dodání, použití). Ten je z objednávky dohledáván s těmito prioritami
1)Potvrzený termín na řádku objednávky (termín potřeby materiálu pro výrobu je přesně stanoven ve výrobním rozpadu objednávky. Pokud je objednávka již "ve výrobě", termín potřeby jednotlivých materiálů se aktualizuje dle skutečného plánu výroby).
2)Potvrzený termín na kartě objednávky
3)Požadovaný termín na kartě objednávky
4)Datum přijetí objednávky +365 dnů (pokud žádný z výše uvedených termínů není vyplněn!)

 

Dostupnost se vyhodnocuje pro SKLADOVATELNÉ položky objednávek, které jsou NEdodané a NEstornované.

 

pozor Neuzavřené přijaté objednávky v minulosti jsou stále považovány za požadavek pro skladovou dostupnost! Systém tedy bude mít stále tendenci i toto zboží objednat nebo zadat do výroby!

 

Uživatelská modifikace výběru požadavků.

V konfigurační části nástroje pro Skladovou dostupnost a Hromadnou objednávku má uživatel možnost upřesnit výběr objednávek, které mají být považovány za regulérní zdroj požadavků pro Dostupnost.

Je tak možno se vyhnout nějaké pohnuté historii objednávek ve vašich datech a definovat výběr omezením časovým intervalem od určitého data, nebo vybrat jen objednávky v určité číselné řadě.

Definice zdrojů požadavků - možnost uživatelské modifikace.

Definice zdrojů požadavků - možnost uživatelské modifikace.

 

note2Spíše doporučujeme, ve spolupráci s našimi konzultanty, data "vyčistit" (například hromadným označením historických objednávek příznakem dodáno).

 

Číslo přijatých obj.- zadání prefixu lze definovat z jaké číselné řady přijatých objednávek mají být vyhledávány požadavky na skladovou dostupnost.
Přijato od - do- se omezí pouze na objednávky v určitém časovém období. Rozhodující je datum přijetí (zapsání objednávky do systému).
Vedeno pro sklad- se omezí pouze na objednávky, které mají na kartě uvedený konkrétní sklad
Středisko- se omezí pouze na objednávky vedené pro konkrétní středisko

 

tip2Ve všech těchto parametrech lze využít i speciální filtrační kriteria (více číselných řad, skladů nebo středisek)

 

Příznaky provedené nebo rámcové lze též dále upřesnit pro jaké objednávky má smysl dostupnost řešit. Například "provedená" objednávka pro vás může být již uzavřeným případem bez ohledu na to, zda byla dodaná kompletně, částečně nebo vůbec, a nechcete, aby pro ni byla dostupnost řešena. "Rámcové" objednávky by se například také neměly účastnit bitvy o zdroje, protože s konkrétními "dílčími" objednávkami by mohly požadavky zdvojnásobovat.

Příznaky stornované, dodané nebo skladovatelné nelze přepínat. Jsou pevně stanoveny a zde slouží jen jako upomínka toho, pro jaké položky lze dostupnost řešit.

 

Modifikovanou konfigurace požadavků je nutné      Uložit      !

Konfigurace je systémová - platí pro všechny uživatele.