Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky > Skladová dostupnost a Hromadná objednávka >

Zdroje pro dostupnost

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

můžeme rozdělit do tří základních skupin

Stav zásob - skladové karty

pouze PLATNÉ sklady
pouze sklady bez příznaku "X" (tedy ne vedlejší, pomocné sklady)

Zboží "na cestě" - skladovatelné položky dosud nedodaných vystavených objednávek

Výroba "na sklad" - položky (výrobky nebo H-polotovary) přijatých objednávek označených příznakem "na sklad", které mají alespoň výrobní rozpad, nebo jsou již zařazeny do plánu výroby

 

pozor Pokud přijatá objednávka "na sklad" obsahuje skladovatelné zboží - systém tuto položku jako zdroj ignoruje

 

pozor Pokud přijatá objednávka "na sklad" obsahuje výrobek bez provedeného rozpadu, tedy bez zadání do výroby - systém tuto položku jako zdroj ignoruje

 

Charakteristika zdrojů

 

Datum dostupnosti- termín, kdy bude zboží nebo  k dispozici (k dodání, použití)

Skladová zásoba - okamžitě (dnes)

Vystavená objednávka - zde je dohledáván s těmito prioritami

1)Potvrzený termín na řádku objednávky
2)Potvrzený termín na kartě objednávky
3)Požadovaný termín na kartě objednávky
4)Datum vystavení objednávky +365 dnů (pokud žádný z výše uvedených termínů není vyplněn!)

Přijatá objednávka "na sklad" zná u každého výrobku (H-polotovaru) plánovaný termín dokončení výroby.

 

Dostupnost se vyhodnocuje pro SKLADOVATELNÉ položky objednávek, které jsou NEdodané a NEstornované.

 

pozor Neuzavřené vystavené objednávky v minulosti jsou stále považovány za zdroj (zboží na cestě) pro skladovou dostupnost! Systém tedy NEbude mít stále tendenci toto zboží objednat nebo zadat do výroby!

 

Uživatelská modifikace výběru požadavků.

V konfigurační části nástroje pro Skladovou dostupnost a Hromadnou objednávku má uživatel možnost upřesnit výběr objednávek, které mají být považovány za regulérní zdroj zboží pro Dostupnost.

Je tak možno se vyhnout nějaké pohnuté historii objednávek ve vašich datech a definovat výběr omezením časovým intervalem od určitého data, nebo vybrat jen objednávky v určité číselné řadě.

Definice zdrojů - možnost uživatelské modifikace.

Definice zdrojů - možnost uživatelské modifikace.

 

note2Spíše doporučujeme, ve spolupráci s našimi konzultanty, data "vyčistit" (například hromadným označením historických objednávek příznakem dodáno).

 

Číslo vystavených obj.- zadání prefixu lze definovat z jaké číselné řady vystavených objednávek mají být vyhledávány zdroje pro skladovou dostupnost.
Vystaveno od - do- se omezí pouze na objednávky v určitém časovém období. Rozhodující je datum vystavení (zapsání objednávky do systému).
Vedeno pro sklad- se omezí pouze na objednávky, které mají na kartě uvedený konkrétní sklad
Středisko- se omezí pouze na objednávky vedené pro konkrétní středisko
Sklady- se omezí pouze skladovou zásobu na konkrétním skladě

 

tip2Ve všech těchto parametrech lze využít i speciální filtrační kriteria (více číselných řad, skladů nebo středisek)

 

Příznak provedené lze též dále upřesnit pro jaké objednávky má smysl dostupnost řešit. Například "provedená" objednávka pro vás může být již uzavřeným případem bez ohledu na to, zda byla dodaná kompletně, částečně nebo vůbec, a nechcete, aby byla považována za zdroj "na cestě".

Příznaky stornované, dodané nebo skladovatelné (a další červené) nelze přepínat. Jsou pevně stanoveny a zde slouží jen jako upomínka toho, jaké zdroje lze využít.

 

Modifikovanou konfigurace požadavků je nutné      Uložit      !

Konfigurace je systémová - platí pro všechny uživatele.