Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky > Skladová dostupnost a Hromadná objednávka >

Výpočet dostupnosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pracuje v několika logických krocích:

 

Sestaví se seznam všech relevantních (výchozích) požadavků. Požadavky přepracuje na takzvaný "odpovídající reálný požadavek".

Zboží = zboží

Konstrukční celky

přímo dostupné sestavené celky volné na skladě, zbytek se rozpadá do další úrovně

přímo dostupné podsestavy celků volné na skladě, zbytek se rozpadá do další úrovně

konstrukční prvky v nejnižší úrovni

Výrobky

přímo dostupné (dříve vyrobené) výrobky volné na skladě

H-polotovary

materiál

 

Proud požadavků, bez ohledu na jejich původ, se seřadí vzestupně podle Data potřeby. V případě, že se na stejný den sejde více požadavků jsou prioritně řazeny takto:
1.Požadavek s blokací
2.Materiál pro výrobu
3.H-polotovar pro výrobu
4.Prvek pro sestavení konstrukčního celku
5.Podsestava pro sestavení konstrukčního celku
6.Zboží z přijaté objednávky
7.Minimální skladové zásoby

note2Požadavek s POTVRZENÝM termínem má přednost před požadavkem s termínem "jen" POŽADOVANÝM.

 

Sestaví se seznam všech relevantních zdrojů, kterými disponuje. Zdroje pak využívá v tomto pořadí:
1.Skladová zásoba
2.Zboží na cestě - objednávky se řadí podle data očekávaného dodání
3.Výrobky z objednávek "na sklad" - řadí se podle plánovaného data výroby (může se dynamicky měnit s aktuálním výrobním plánem).

 

Spustí se "bitva" o zdroje - provádí se postupné přidělování zdrojů k požadavkům.

 

Každému požadavku je nakonec přidělena textová informace, status:

Skladem - požadavek je vyřešen skladovou zásobou

Na cestě. 01.11.2019 - požadavek vyřešen vystavenou objednávkou. Zboží / materiál je na cestě, potvrzený termín od dodavatele (respektive požadovaný) je součástí informace.

Na sklad. 01.11.2019 - požadavek vyřešen objednávkou "na sklad". Potvrzený termín z výroby je součástí informace.

Na cestě bez termínu - požadavek vyřešen vystavenou objednávkou. Zboží / materiál je sice na cestě, ale ani potvrzený ani požadovaný termín není na objednávce zadán. !!

Na sklad bez termínu - požadavek vyřešen objednávkou "na sklad", ale ani potvrzený ani požadovaný termín není na objednávce zadán. !!

Nezajištěn MIX - požadavek je částečně nezajištěný (nevyřešený). Část má řešení (skladem, na cestě, na sklad), část ale není zajištěna vůbec. !!

(např. Objednávka na 26 ks = 10 je volných skladem, 4 budou dodány 1.10.2019, 4 budou dodány 15.10.2019 a 8 nevyřešeno vůbec).

Nezajištěn - nepodařilo se požadavek pokrýt (ani část) žádným zdrojem

note2sufix MIX naznačuje, že skladová dostupnost položky je složena z více zdrojů.

 

Pro "výrobky" může být informace trošku komplikovanější, protože dokáže zjistit i dostupnost jednotlivých materiálů pro jejich výrobu. Výše uvedené statusy jsou v těchto případech ještě doplněny prefixem ...

Jestliže ještě nebyla zahájena výroba:

mat.R.Skladem - prefix mat.R. popisuje požadavek na materiál pro výrobní rozpad (výroba ještě nebyla ani zadána), zbytek pak popisuje výsledek dostupnosti materiálů nebo H-polotovarů. V tomto případě je kompletně vyřešen skladovou zásobou.

mat.V.Skladem - prefix mat.V. popisuje požadavek na materiál pro výrobu (výroba ještě nebyla ani zadána), zbytek pak popisuje výsledek dostupnosti materiálů nebo H-polotovarů. V tomto případě je kompletně vyřešen skladovou zásobou.

Jestliže výroba již zahájena byla (byla alespoň částečně odvedena operace vyskladňující materiál)

Ve výrobě 01.11.2019 - požadavek je vyřešen zadáním do výroby a plánovaný termín dokončení je součástí informace.

Ve výrobě 01.11.2019 MIX - požadavek je vyřešen zadáním do výroby a plánovaný termín dokončení je součástí informace a několik výrobků je již "vyrobeno", dostupné skladem.

 

Ale také při opačném pohledu pro každý zdroj vzniká informace o jeho využití, včetně informace o nepotřebném, nevyužitém zdroji (tím mohou být zbytečně velké zásoby na skladě, nebo objednávka zboží, která nemá 100% využití a v důsledku toho dojde k překročení i minimální zásoby - která byla posledním požadavkem).