Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky > Skladová dostupnost a Hromadná objednávka >

Jak dostupnost používat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aby systém mohl všechny různorodé požadavky a zdroje zpracovat je třeba vždy spustit "regeneraci dostupnosti" na kartě nástroje 'Dostupnost a hromadné objednávky'.

Centrální nástroj pro regeneraci skladové dostupnosti

Centrální nástroj pro regeneraci skladové dostupnosti

 

K této kartě se dostanete

přes menu ZAKÁZKY -> VYSTAVENÉ OBJEDNÁVKY -> HROMADNÁ OBJEDNÁVKA
použitím tlačítka      Dostupnost      na Přehledu přijatých objednávek
použitím tlačítka      Dostupnost      na Přehledu zboží v přijatých objednávkách

 

Karta je dostupná všem uživatelům, ovšem pro spuštění regenerace skladové dostupnosti potřebuje uživatel přístupová práva na úrovni minimálně "O4" (Objednávky / Manag)

 

Záhlaví karty nástroje obsahuje ještě další doplňující informace:

     6.11.2019 20:21      datum a čas, kdy proběhl poslední přepočet skladové dostupnosti. Poznáte tak, zda jsou například podklady pro hromadnou objednávku aktuální, a můžete ihned objednávky generovat, aniž byste museli čekat na nové zpracování dostupnosti. Podle struktury požadavků, charakteru vašeho obchodu a celkového množství dat v živých objednávkách, může regenerace trvat několik (i desítek) minut. Stejnou informaci najdete i na přehledech, kam je výsledek bitvy zapisován.
     6.23.08.3     verze nástroje skladové dostupnosti. Jestliže dojde ze strany programátorů ke změně v datové struktuře některé ze zpracovávaných tabulek, změní se číslo verze a systém vás, při prvním spuštění po této změně vyzve, k regeneraci skladové dostupnosti, aby uložená data odpovídala nové datové struktuře a nástroj mohl pracovat správně. Tuto výzvu nikdy neignorujte!

 

Pro ruční ovládání skladové dostupnosti, kdy ji chcete zjistit právě teď, stačí tedy otevřít tuhle kartu, kliknout na tlačítko      Regeneruj dostupnost     , pár minut počkat a hned uvidíte, jak si na tom stojí právě vaše objednávka v kontextu celé firmy a ostatních kolegů. Zda můžete zákazníkovi jeho požadovaný termín potvrdit.

Ovšem ve větší firmě, kde je denně velký pohyb objednávek prostřednictvím několika obchodníků, probíhá přímý prodej zboží ale současně i vlastní výroba, do toho zboží nebo materiál přichází, výrobky jsou dokončovány a vše se objevuje na skladě ... a přesto všechno si nad tím potřebujete udržet přehled bez velké námahy, už je třeba, aby se o aktuálnost dostupnosti postaral někdo "automaticky". Aby to nebylo úplně závislé na tom, že si právě někdo vzpomene.

Regenerace skladové dostupnosti je zařazena mezi "automatické úlohy", které můžete v systému nastavovat a nechat zpracovávat v pravidelných intervalech na pozadí (na serveru) bez nutnosti zásahu uživatele. Vy si jen kontrolujete datum a čas, s jak aktuálními daty dostupnosti se chystáte pracovat, nebo jen prostě sledujete statusy dostupnosti položek, které máte na starosti.

Automatické úlohy najdete v menu SYSTÉM -> NASTAVENÍ AUTOMATICKÝCH ÚLOH, úloha se jmenuje 'Dostupnost V6 (komplexní přepočet)'.

 

tip2 Pokud mezitím, co jste v Přehledu přijatých objednávek nebo Přehledu zboží v přijatých objednávkách pracovali, a někdo z kolegů, nebo automat na pozadí, skladovou dostupnost regeneroval, můžete si vyvolat aktualizaci informaci o staří skladové dostupnosti poklepnutím myší do pole ' dostupnost ze kdy '.

 

Protože podklady pro skladovou dostupnost a hromadné objednávky se řeší pro celou firmu komplexně, řeší se přímo v datech systému, aby výsledek byl dostupný všem uživatelům. Z tohoto důvodu systém hlídá, aby nebyla regenerace dostupnosti spuštěna z více míst současně. Jestliže tedy spustíte ručním způsobem regeneraci dostupnosti, ale totéž už před vámi udělal někdo z kolegů, či automat na serveru, systém vás upozorní, že akce již byla spuštěna.

 

Například:

Již je spuštěn přepočet dostupnosti uživatelem Roman na počítači SERVER-MTJ

Akce běží od 07.11.2019 7:58:57 a blokace skončí nejpozději za 309 sec.

Opakujte akci později.

 

Vyčkejte proto pár minut, až se vám po poklepnutím na datum poslední dostupnosti toto změní. To je znamením, že akce spuštěná na některé jiné stanici již doběhla a dostupnost je aktuální - a nemusíte ji tedy vůbec znovu pouštět.

 

 

Skladová dostupnost na Přehledu zboží přijatých objednávek

Nastavením vhodné filtrace a využitím například Procesního panelu můžete prakticky "on-line" sledovat položky zboží, které můžete zákazníkovi okamžitě dodat a samozřejmě fakturovat. Využitím všech dostupných automatických prostředků tak máte například stále v reálném čase přesné podklady pro přípravu dodacích listů a fakturaci.

Informace o skladové dostupnost na Přehledu zboží přijatých objednávek.

Informace o skladové dostupnost na Přehledu zboží přijatých objednávek.

 

tip2Přímo nad tímto přehledem můžete generovat hromadně dodací list nebo vystavenou fakturu pro všechny položky "Skladem" i napříč několika objednávkami. Není tedy třeba (pokud s tím váš odběratel souhlasí) dohledávat konkrétní objednávky a z nich generovat jednotlivě faktury.

 

 

SkladovaDostupnost_PObj-Comborozbalovací pole nabízí seznam statusů dostupnosti, které jsou v právě nafiltrovaném přehledu k dispozici. Pro filtraci lze použít i speciální filtrační kriteria.

 Zapnutý příznak vedle pole slouží k rychlému výběru zboží, které je alespoň částečně dostupné skladem.

SkladovaDostupnost_PObj-ZeKdyinformace o tom, kdy naposled proběhla regenerace skladové dostupnosti. Regeneraci může provést jakákoli stanice ve společné síti. Informace je centrální. Poklepáním na datumové pole lze informaci o poslední regeneraci aktualizovat, pokud byla mezitím například provedena jiným uživatelem, na jiné stanici.
SkladovaDostupnost_PObj-Butontlačítko, které uživateli otevře nástroj Skladové dostupnosti a hromadné objednávky. Jestliže má tento uživatel přístupová práva na úrovni "O4", může spustit regeneraci skladové dostupnosti.

 

 

Skladová dostupnost na Přehledu přijatých objednávek

Jestliže upřednostňujete, nebo vaši odběratelé vyžadují, dodávky objednávek jako celků, můžete stejné nástroje skladové dostupnosti využít nad Přehledem přijatých objednávek.

Generátor skladové dostupnosti v rámci zapisování výsledků přidělení zdrojů jednotlivým požadavkům také v rámci konkrétní přijaté objednávky propisuje do hlavičky nejhorší status, který byl přidělen některé z jejích položek. Jestliže má Přijatá objednávka zapsaný status "Skladem" znamená to, že všechny její (skladovatelné) položky jsou dostupné na skladě a je tedy možné objednávku, jako celek, právě teď dodat.

Informace o skladové dostupnosti na Přehledu přijatých objednávek.

Informace o skladové dostupnosti na Přehledu přijatých objednávek.

 

Zapnutým příznakem vedle pole Dostupnost dokážete vyhledat objednávky, které je možné částečně vykrýt, i když jejich celkový status dostupnosti je například "nezajištěn".

 

tip2I zde, nad tímto přehledem, můžete generovat hromadně dodací list nebo vystavenou fakturu pro všechny objednávky "Skladem" i napříč několika objednávkami (pokud s tím váš odběratel souhlasí).

 

 

Skladová dostupnost materiálu pro výrobu

Dalším místem, kam je výsledek bitvy o zdroje zapisován je Přehled výrobních rozpadů v modulu Výroba.

Informace o skladové dostupnosti v Přehledu výrobních rozpadů.

Informace o skladové dostupnosti v Přehledu výrobních rozpadů.

 

Přehled nabízí stejná filtrační kriteria a stejné informace o aktuálnosti skladové dostupnosti, jako předchozí "logistické" přehledy.

SkladovaDostupnost_MatVyroba-Chybi

 

Vhodnou filtrací zde můžete třeba získat podklady na poradu se zásobovači ohledně materiálu, který by mohl výrobě v příštím týdnu chybět.