Navigation:  Sklad >

Skladová karta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

sklad.karta

Skladová karta slouží uživateli k zobrazení detailních informací o stavu (množství a hodnota v Kč) konkrétního zboží na skladě včetně historie předchozích příjmů a výdejů. Žádné ze zobrazených informací nelze měnit, změnu stavu lze dosáhnout pomocí příjmu nebo výdeje.

Ze skladové karty můžete jednoduše přejít k zobrazení libovolného příjmového nebo výdajového dokladu (z historie), můžete rychle vytvořit nový příjmový nebo výdajový doklad, zobrazit detailní informace o zboží z ceníku. Dokážete také jediným kliknutím vytisknou skladovou kartu na tiskárně.

Současně se změnila i skladová karta, která obsahuje informace navazující na logický systém evidence zboží na cestě a evidence zboží doposud nevyřízených v požadavcích zákazníků. Pokud chce uživatel znát přesné informace o tom, které vystavené a přijaté objednávky tvoří zboží na cestě a zboží v požadavcích, může přímo z přehledu stavu skladu dvoj klikem na zelené pole otevřít přehled přijatých resp. vystavených objednávek. Také na skladové kartě pomocí tlačítka Na cestě a Požadavky se zobrazí tytéž přehledy právě platné pro danou skladovou kartu.

karta.sklad

Lišta nástrojů

Kromě standardních funkcí obsahuje lišta nástrojů tato funkční tlačítka:

       Nový příjem. Otevře okno nového příjmového dokladu a vytvoří novou příjemku.

       Nový výdej. Otevře okno nového výdajového dokladu a vytvoří novou výdejku.

       Nový převod. Otevře okno nového dokladu a vytvoří novou převodku.

       Nová zápůjčka. Systém vytvoří doklad převodka - zapůjčení. Dále viz. Karta zápůjčky.

Soft-4-Sale automaticky vygeneruje nové číslo dokladu a jako jediný řádek dokladu  vytvoří řádek se zbožím na skladové kartě. Uživatel pak jen vyplní přijaté množství zboží (standardně je 1).

Ovládací prvky karty

       Otevře okno rezervace zboží

       Otevře kartu zařízení s výrobním číslem

       Zobrazí okno –textové atributy

       Otevře skladovou kartu rozměrů

       Otevře kartu zápůjčky

stitky        Nastavení tisku štítků čarových kódů

       Zobrazí okno objednávek-zboží na cestě

       Otevře okno přijatých objednávek na zboží

 

Záložkové řešení

Skladová karta - nově záložkové řešení, systém si pamatuje naposledy opuštěnou záložku a tuto při opakovaném otevření skladové karty použije:

doklady
rozměry

rozmery