Navigation:  Zakázky > Vystavené objednávky > Skladová dostupnost a Hromadná objednávka >

Hromadná objednávka v.6

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro "poražené" z bitvy, kterou svedly požadavky o zdroje, je připraven nástroj, jak i je uspokojit - možnost vygenerování objednávek na dodavatele nebo podklady pro vlastní výrobu.

Využijeme toho, že podklady jsou již připraveny regenerováním dostupnosti. Datum vedle "regenerátoru" napovídá, kdy naposled byla dostupnost zpracovávaná. Pokud je datum příliš staré, spusťte regeneraci znovu, abyste využili maximum informací - mezitím mohly v systému přibýt nové požadavky, mohly se změnit termíny potřeby, ale také mohly přibýt nové zdroje.

Záložka Akce pro generování Hromadné objednávky.

Záložka Akce pro generování Hromadné objednávky.

 

Na záložce 'Akce' je připravena sada nástrojů, které vám pomohou vyřešit požadavky, které zůstaly (zatím) ve statusu "Nezajištěn".

 

note2Chcete-li účinně využívat tento nástroj, zaměřte se při tvorbě ceníkových karet na to, aby měly uvedeného Hlavního dodavatele!

 

 

Hlavní ovládací prvky

      Tisk              odešle rozbor podkladů pro generování objednávek rovnou na výchozí tiskárnu (doporučujeme používat až v situacích, které máte zažité - tisková sestava může mít mnoho stran)

      Ukaž              zobrazí rozbor požadavků pro generování objednávek formou tiskové sestavy

    Generuj           vygeneruje sadu vystavených objednávek, nebo objednávku "na sklad", podle nastavených parametrů.

 

 

Příprava podkladů a ideálního řešení

Parametry doplňující požadavky

Kromě požadavků vyplývajících z konkrétních objednávek odběratelů nebo výrobního plánu, bývá často zdrojem požadavků také udržování jakési optimální hladiny skladových zásob, které vám pomohou vykrývat požadavky rychle obrátkového zboží nebo překlenout příliš dlouhé dodací lhůty některých komodit, na něž "nemůžete čekat". V bitvě o zdroje má tento požadavek nejnižší prioritu. Velice často je totiž ZDROJEM pro uspokojení požadavků právě sklad, který je potřeba nakonec, po uspokojení všech požadavků, doplnit a připravit na další bitvu.

 

   Objednávat při poklesu pod   

Těmito přepínači můžete navolit, kdy má být stav skladu zahrnut také mezi požadavky zúčastňující se bitvy o zdroje.

 

minimální množství - jakmile klesne zásoba na skladové kartě pod uvedenou hranici, je položka zařazena mezi požadavky. Hodnota se vyplňuje na konkrétní skladové kartě zboží.

optimální množství - jakmile klesne zásoba na skladové kartě pod uvedenou hranici, je položka zařazena mezi požadavky. Hodnota se vyplňuje na konkrétní skladové kartě zboží.

NULU - prakticky znamená vypnutí skladů jako potenciálního zdroje požadavků.

 

   Doplnit zásoby na   

Těmito přepínači můžete navolit, jakého zásoby má být dosaženo.

 

minimální množství - systém doplní objednávku tak, aby po uspokojení všech odběratelských požadavků byla zásoba opět na minimální úrovni.

optimální množství - systém doplní objednávku tak, aby po uspokojení všech odběratelských požadavků byla zásoba opět na optimální úrovni.

NULU - prakticky znamená omezení se pouze na uspokojování odběratelských požadavků. Zboží objednáváte až je po něm poptávka. To může znamenat delší dodací lhůty a vyšší nákupní ceny.

 

tip2

Nejčastěji používaným a nejefektivnějším modelem je - při poklesu pod minimum doplnit zásoby na optimum. Rozdíl mezi optimem a minimem slouží jako jakýsi polštář, kdy nedochází k tak časté nutnosti zásobu doplňovat a nějakou dobu s ní vystačíte, než zase klesne pod minimum. Minimální množství vám pomůže překlenout dobu, než vám dodavatel zboží doplní. Tento model nabízí nejlepší kontinualitu toku zásob a stabilizaci i vašich dodacích lhůt, bez vážnějších výkyvů.
Obdobným modelem může být - při poklesu na nulu doplnit zásoby na minimum. Jakmile dojde k vyprodání zásob, doplníte si je na zvolený stav a zase prodáváte (vyrábíte). Při tomto modelu není vaše reakce vždy stejně pružná, protože jste závislí na rychlosti dodávek vašeho dodavatele. Objednáváte až v okamžiku, kdy jste na nule a musíte čekat na dodávku. Někdy jste tedy schopni reagovat rychle, ale častěji se dostanete do situace, kdy musíte vy, ale hlavně váš odběratel, na zboží čekat.
Pro úplné vyřazení skladů z požadavků, nastavte přepínače na - při poklesu pod nulu doplnit zásoby na nulu. Reagujete tak pouze na konkrétní požadavky odběratelů nebo výroby, nedržíte žádné "zbytečné" skladové zásoby, ale za cenu delších dodacích lhůt, které ale také nemáte vůbec pod kontrolou. Jste tak zcela závislí na chování dodavatelů.

 

tip2Jestliže není optimální množství na skladové kartě vyplněno, je považováno za shodné minimálním množstvím.  

 

 

Filtrační kriteria omezující požadavky

Regenerací skladové dostupnosti jsou vygenerovány kompletní podklady pro generování vystavených objednávek. Těmito kritérii můžete objem zpracovávaných nezajištěných požadavků různě omezovat podle potřeby. Jednotlivý nákupčí mohou mít přiděleny svoje dodavatele nebo výrobce zboží, se kterými jedná a u nichž objednává a podobně. Nastavení parametrů této záložky lze uložit (ikona ButonFotakv nástrojové liště nebo Ctrl+B) pro snadné opakované použití.

 

pozor Při masivním používání uložených filtrů dejte pozor, abyste na nějakou skupinu nezajištěných požadavků nezapomněli.

 

Nastavená filtrační kriteria ovlivňují, jak obsah tiskového výstupu, tak generátor objednávek.

 

   Omezení generátoru a tisku   

Zde nastavená filtrační kriteria ovlivňují, jak obsah tiskového výstupu, tak generátor objednávek.

 

Číslo zboží, Výrobce ... - rozbalovací pole jsou klasická filtrační kriteria podle hodnot uvedených na ceníkových kartách jednotlivých položek. Vybírejte ze seznamů.

Název - textové pole pro možnost filtrace podle názvu položky. Vhodné spíše pro omezení tiskového výstupu s cílem kontroly konkrétní položky, u které neznáte přesně objednací číslo, ale víte, jak se jmenuje. Pro samotné generování není úplně vhodné, názvy zboží obvykle nemají zavedena žádná pravidla a snadno by s mohlo stát, že nějaké položka vám z generátoru "vypadne" je proto, že má v názvu zboží překlep.

Domovský sklad - je parametr uvedený na technické záložce ceníkové karty. Používá se tam, kde chcete zajistit, že tato konkrétní položka bude uložena (a hledána) vždy na jednom konkrétním skladě. Zde jej lze využít i k filtraci stejně uložených položek.

Zboží vedené na skladě - omezí výběr položek jen na takové, které mají na uvedeném skladě založenou skladovou kartu (momentální stav zásoby na této kartě není rozhodující).

Výběr zboží - omezí položky podle obsahu marketingového výběru zboží, který si předem připravíte. Dokážete tak jednoduše spojit dohromady libovolnou skupiny položek zboží podle vlastního uvážení i když zdánlivě nemají nic společného. Rozbalovací pole nabízí seznam existujících marketingových výběrů zboží.

Vyhnout se výběru ... - příznak, který dokáže obrátit logiku filtru podle marketingového výběru, a vy tak můžete zobrazit podklady nebo i objednat všechny položky mimo těch, které jsou obsaženy ve vybraném marketingovém výběru.

Vypnuto - pracuje se pouze s položkami obsaženými ve výběru

Zapnuto - položkám obsaženým ve výběru se nástroj vyhne

Skupina dostupnosti ... zajistí generování objednávek pouze pro vybranou skupinu požadavků (například jen pro konkrétní pobočku se samostatnými sklady)

note2Nabízí-li se vám v rozbalovacím poli pouze skupina FIRMA, nemáte sklady do skupin rozděleny.

 

platné - nástroj pracuje pouze s položkami, které mají v ceníkové kartě zapnutý příznak 'Platnost'.

výrobek + polotovar - nástroj pracuje pouze s položkami, které mají v ceníkové kartě zapnutý příznak 'Výrobek' (mají definovaný technologický postup pro výrobu)

 

   Časový rozvrh   

Je doplňkem filtračních kriterií a dále omezuje již vybranou množinu požadavků, a to z časového hlediska. Pomocí těchto přepínačů lze docílit maximální minimalizace skladových zásob při zachování včasných objednávek a dodávek zboží.

 

optimální s rezervou XX dní- maximální komfort, ale také maximální požadavek na správnou tvorbu ceníkových karet a zadávání potřebných informacích do systému. V tomto režimu systém u každé položky zná datum potřeby, od něj odečte dobu dodání a rezervu (ta se udává v kalendářních dnech a je jakousi pojistkou doby dodání). Nyní systém ví, kdy nejpozději musí být položka objednána, aby byla včas k dispozici. Jestliže tedy generujete objednávky <dnes>, vybere systém jen takové položky, u nichž takto zjištěné datum je právě dnes, nebo již minulo.

Při tomto zapnutém režimu je třeba, k již zmíněnému hlavnímu dodavateli zboží, v systému uvádět i typickou dobu dodání konkrétní položky. Vyplňuje se na dodavatelské záložce ceníkové karty zboží. Tímto způsobem můžete dosáhnout maximálního efektu a přesnosti.

Méně přesným způsobem, je nastavení doby dodání paušálně na dodavatele. Pro všechny položky od téhož dodavatele pak bude uvažována stejná dodací doba, uvedená na obchodní záložce karty kontaktu (firmy dodavatele).

Nejméně přesným způsobem je paušálně nastavená typická doba dodání, platící obecně pro všechny položky, a kterou je možné nastavit v Konfiguraci vystavených objednávek.

 

Se stejnými prioritami systém i dohledává a upřednostňuje dobu dodání konkrétní položky zboží.

Není nastaveno vůbec nic, doba dodání je tedy 7 dnů (nejnižší priorita)
V Konfiguraci vystavených objednávek je uložena doba dodání, platí tato paušálně pro všechny položky.
Na obchodní záložce ceníkové karty dodavatele je uvedena doba dodání, platí paušálně pro všechny položky tohoto dodavatele.
Na dodavatelské záložce ceníkové karty zboží je uvedena doba dodání, má nejvyšší prioritu.

 

výhled do- není třeba nastavovat žádné doby dodání. Systém vybere všechny takové položky, jejichž datum potřeby je menší nebo rovno uvedenému datu. Pozor na položky s dlouhou dodací lhůtou! V tomto režimu si lze částečně vypomoci sadou vhodně nastavených a uložených filtrů.
bez omezení- systém vybere všechny položky, u kterých byla zajištěna potřeba objednání. Mohou tak být objednány i položky, které budete potřebovat až za rok. Tento způsob je nejméně náročný na zadávání informací do systému, ale také nejméně efektivní, pokud vaším cílem není "jen" zajištění zboží pro dodávky a výrobu.

 

Parametry nastavení tiskových výstupů

Pomocí těchto parametrů ovlivníte, jak rozsáhlá bude tisková sestava podkladů pro objednávky. Tato sestava obvykle slouží pouze k vizuální kontrole připravených podkladů a netiskne se.

 

   Typ tiskového výstupu           umožňuje ovlivnit, jak obsáhlá budou zobrazená data podkladů pro objednávky

 

podklad pro objednávkytisková sestava formátu A4 orientovaná 'na výšku'. Každá položka je na jednom řádku. Sestava je automaticky seskupovaná podle Hlavních dodavatelů uvedených na ceníkových kartách jednotlivých položek. Oddíly jednotlivých dodavatelů jsou řazeny abecedně vzestupně, položky uvnitř oddílů také. Na konci každého oddílu je uveden počet zobrazených položek a cenová hodnota zboží k objednání. Používá se 'nákupní cena' uvedená v ceníkové kartě zboží.

 

         

Ukázka tiskové sestavy Podklad pro objednávky.

Ukázka tiskové sestavy Podklad pro objednávky.

 

detailní rozborprostorově náročnější sestava formátu A4 orientovaná na šířku. Každá položka zabírá dva až n-řádků, protože množství skladem, požadavků i množství "na cestě" je doplněno jednoduchým přehledem, z čeho sestává.

 

         

Ukázka tiskové sestavy Detailní rozbor

Ukázka tiskové sestavy Detailní rozbor

 

          Výběr pro tisk                  umožňuje vybrat, jaké položky budou v tiskovém výstupu zobrazeny

všetisková sestava zobrazuje úplně všechny položky, které odpovídají nastavenému filtru. Využijete ji asi pouze v případě, kdy se chcete ujistit, že zboží, o němž jste si mysleli, že se má objednat, se objednávat nemusí. Buď jej žádná odběratelská objednávka "nepotřebuje", nebo jej stačí uspokojit stávající skladová zásoba, nebo je již v dostatečném množství zajištěno.
pouze požadovanétisková sestava zobrazuje pouze takové položky, na kterých je evidován nějaký požadavek.Tato sestava už bude méně obsáhlá, ale stále může obsahovat hodně položek, které vás úplně nezajímají, protože jsou zajištěné. Opět tedy snad jen pro kontrolu a klid v duši.
pouze k objednánítisková sestava zobrazuje pouze takové položky, kde vzniká potřeba objednat. Toto je asi nejpoužívanější a asi i nejméně, co se množství tištěných listů týká, náročná sestava.

 

         

Ukázka tiskové sestavy Pouze k objednání

Ukázka tiskové sestavy Pouze k objednání

 

Řešení - Generování objednávek

 

          Doplňkové režimy                  tyto režimy také ovlivňují obsah vygenerovaných vystavených objednávek. Nepřidávají ani neodebírají sice žádné položky, jen doplňují nebo upravují některé informace či vlastnosti.

 

spec MJ pro obj.- využívá nastavení alternativních měrných jednotek (lze pro jednotlivé položky definovat na základní záložce ceníkové karty zboží), kdy provede přepočet množství k objednání definovaným koeficientem na alternativní množství. Jednotka je použita taková, která má v definici na kartě zboží zapnutý příznak 'OBJ'. Vypočtené množství se zaokrouhlí na celé jednotky nahoru. Potom například se místo původně potřebných 13-ti ks podložek objedná 1 balení (tedy třeba 20 ks).

Zapnutím tohoto příznaku se také změní tisková sestava Podklad pro objednávky tak, že u položek, které mají nadefinovanou objednací alternativní jednotku, se zobrazí i množství v alternativní jednotce, které bude v do objednávky předáno. Při tisku vystavené objednávky se pak můžete rozhodnout, zda bude množství zobrazeno v základní nebo alternativní jednotce.

 

HromadnaObjednavka_TiskAltMJ

 

detailní řádkování- celkové množství k objednání může vzniknout kumulováním jednotlivých požadavků, které nebyly uspokojeny.

Vypnutý příznak ponechá množství kumulované a ve vygenerované objednávce vznikne pouze jeden řádek s celkovým množstvím

Zapnutý příznak vytvoří v objednávce pro každý požadavek zboží samostatný řádek.

Dodatečně pak můžete tedy zjistit z jakého důvodu se právě toto množství objednalo - např. požadavek ze tří různých odběratelských objednávek a doplnění dvou skladů na optimum.

Abyste pak dodavateli neposílali objednávku o 5-ti řádcích stejného zboží, můžete pro tisk vystavené objednávky potom zvolit speciálně pro tento účel vytvořenou tiskovou sestavu 'standard - kumulovaně'. Dodavatel dostane na jednom řádku souhrnné množství zboží, ale vám zůstane v objednávce detailně rozděleno podle zdrojů požadavků.

max. počet řádků - někteří dodavatelé mohou mít podmínku, že objednávka, kterou jim posíláte, nesmí mít více než deset řádků (položek).

Nastavíte-li tedy zde tento parametr, systém vygeneruje na stejného dodavatele (místo jediné) několik vystavených objednávek, každou však jen o deseti řádcích.

POZOR - ne vždy lze tuto volbu kombinovat s detailním řádkováním.

 

 

          Výběr pro generování                  zapnutím nebo vypnutím příznaků ovlivňujete, jaké objednávky systém vygeneruje.

 

Objednávky vystavené- vygeneruje sadu Vystavených objednávek, pro každého dodavatele jednu. Všechny položky bez nastaveného hlavního dodavatele skončí ve společné objednávce. Toto však považujte ze své strany za chybu! Takovou objednávku obvykle nemůžete nikam poslat. Snad pouze v případě, že se takhle náhodou sejdou položky, které jste schopni všechny současně pořídit u stejného dodavatele. Množinu těchto položek lze ještě omezit podle typu požadavku = objednat jen zboží pro přímý prodej, nebo jen materiál pro výrobu (každou skupinu zboží může mít na starosti jiný logista).
zboží- omezí výběr pro generování pouze na položky, jejichž požadavkem jsou nedodané řádky přijatých objednávek (nakupované a prodávané zboží)
materiál - z rozpadu- omezí výběr pro generování pouze na položky, jejichž požadavkem je výrobní rozpad (materiál pro výrobu) položek, které ale ještě nebyly zadány do výroby
materiál - z výroby- omezí výběr pro generování pouze na položky, jejichž požadavkem je výrobní rozpad (materiál pro výrobu) položek, které již byly zadány do výroby

 

na sklad - H-polotovary- vygeneruje jednu Přijatou objednávku, která bude automaticky označena příznakem "na sklad" a slouží pro vytvoření interní výrobní zakázky. Tento režim vyhledá a spojí dohromady všechny H-polotovary potřebné pro realizaci naplánovaných zakázek. Tím se vám "spojí" do větší série a umožní vám tak snížit výrobní náklady. H-polotovary vám pak umožní zrychlit realizaci samotné výrobní zakázky (nemusíte čekat na jeho výrobu, vezmete jej hotový ze skladu).
na sklad - výrobky- vygeneruje jednu Přijatou objednávku, která bude automaticky označena příznakem "na sklad" a slouží pro vytvoření interní výrobní zakázky. Tento režim můžete využít ke kumulaci stejných výrobků, normálně objednávaných po jednom nebo v malých sériích, do jedné společné objednávky, čímž se vám "spojí" do větší série a umožní vám tak snížit výrobní náklady - možná ale za cenu delší doby dodání.

 

          Generované doklady                  v tomto prostoru se zobrazí sada jednotlivých, právě vygenerovaných dokladů. Jeden po druhém je přímo odtud můžete poklepáním otevřít, doplnit informace a odeslat dodavatelům, zadat do výroby.

 

Seznam právě vygenerovaných objednávek

Seznam právě vygenerovaných objednávek