Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Přehled přijatých objednávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled přijatých objednávek je základní informační přehled o všech přijatých objednávkách, které systém vede s rozsáhlými možnostmi logických výběrů i výběrů hodnotových (všechny přijaté objednávky určitého zákazníka, všechny přijaté objednávky určité zakázky,atd…). Dvojitým kliknutím na řádek přijaté objednávky se otevírá příslušný doklad.

 

POprehled

 

Na Přehled přijatých objednávek a Přehled zboží v přijatých objednávkách byla přidána možnost filtrace podle marketingových výběrů. Tím se nabízí univerzální uživatelské řešení pro sledování skupin firem vytvořených na základě "různých" kriterií.

Marketingový výběr VIP firem dle obratu lze vytvořit na základě křížové tabulky vystavených faktur (výše obratu za určité období).

Tyto přehledy doplněné kritériem marketingových výběr lze potom snadno sledovat pomocí "Procesních panelů".

 

Nástroj na hromadnou opravu množství

Doplněn nástroj na hromadnou opravu množství a příznaku dodáno na RÁMCOVÝCH přijatých objednávkách dle jednotlivých DÍLČÍCH přijatých objednávek (podle nastaveného filtru přehledu).

tlačítko "Obnov dle dílčích" na Přehledu přijatých objednávek. V případě aktivního příznaku "rámcové" nahradí stávají tlačítko "Obnov dle DL".
jestliže MNOZSTVI DO >= MNOZSTVI, zapnut příznak DODANO na řádku Pobj.
jestliže všechny řádky PObj mají zapnutý příznak DODANO, zapnut stejný příznak a vyplnit datum DODÁNO (podle data DODÁNO poslední dodané přijaté objednávky) v hlavičce přijaté objednávky. (množství, datum a stav příznaků se vždy aktualizuje !! - jsou-li některé objednávky z nějakého označeny "ručně" jako dodané, je třeba se jim vhodným filtrem vyhnout.)

2.7.akce

 

 

Přehled přijatých objednávek - filtrace marketingovým výběrem.

Nad Přehledem přijatých objednávek ve filtračních kritériích (záložka "Firemní") pod polem Marketingový výběrem firem bylo doplněn trojstavový příznak, který určí, zda má být Marketingovým výběrem vyhledáváno v poli Odběratel, Příjemce nebo obou současně.

note2 Podle stavu příznaku se mění jeho popisný text tak, aby bylo zřejmé, které pole právě vstupuje do filtrace.

 

 

Hromadné označování řádků v Přehledu zboží v Přijatých objednávkách

HromadneOznacovaniPolozek

 

ButonOznacVse        - použití tlačítka označí všechny položky odpovídající právě nastavenému výběru.

ButonOdznacVyber        - použití tlačítka odznačí všechny položky odpovídající právě nastavenému výběru.

ButonOdznacVse        - použití tlačítka odznačí všechny položky - i takové, které momentálně "nejsou vidět".

 

 

Generátor Vystavené faktury z více přijatých objednávek

Nad Přehledem přijatých objednávek je možno hromadně generovat fakturu z více objednávek.

Po hrubém nafiltrování přehledu je třeba konkrétní objednávky vybrat zatržením zeleného výběrového příznaku.

 

PrehledPrijatychObjednavekOznacene

Přijaté objednávky vybrané ke generování faktury.

 

note2 Použití filtrace "označené" není nutné, ale je to přehlednější - víte, co jste skutečně vybrali.

 

Vybrané objednávky musí být od jednoho Odběratele - jinak se objeví zpráva: "Vznikla neočekávaná chyba (5002): Nelze generovat fakturu na více firem."

Použitím generátoru GeneratorFAK se nejprve nabídne dialogové okno s možností výběru, z jakých položek a s jakým množstvím bude faktura vygenerovaná.

 

GenerujFakturuzPrijateObjednavkyHromadne

Výběr typu položek a množství k fakturaci.

 

Všechny typy výběrů položek lze doplnit příznakem GenerujFakturuNedodaneMnozstvi. Do faktury se pak přenese pouze množství, které z položky zbývá dodat.

 

pozor Jestliže použijete typ výběru - dle generované dostupnosti - proběhne ještě před samostným generováním faktury přepočet skladové dostupnosti. Zjistí se tak, které položky z označených objednávek jsou skutečně "volné" skladem s ohledem na všechny ostatní nedodané přijaté objednávky seřazené dle potvrzeného termínu dodání. Tato akce může trvat delší dobu v závislosti na množství vašich dat, která se musí zpracovat.

 

Vazba na konkrétní objednávku je uvedena na řádku položky ve vygenerované faktuře.

V návaznosti na Konfiguraci přijatých objednávek mohou být položky ve faktuře odděleny nadpisem s číslem Přijaté objednávky, ze které byly použity.

 

GenerujFakturuHromadneVazby

Položky hromadně vygenerované faktury - vazby.

 

Generátor Převodky na Přehledu přijatých objednávek

Přehled výrobků obsahuje generátor převodky, nyní najdete tuto funkčnost i na přehledu zboží v přijatých objednávkách. Po označení zboží a promáčknutí tlačítka Převodka! se na vybrané zboží provede převodka ze skladu, který je v konfiguraci zvolen jako implicitní.

 

15.7.prevodka

 

 

Hromadná oprava Stavu rozpracovanosti

Nad Přehledem přijatých objednávek najdete na záložce "Akce" tlačítko "Oprav stav".

 

PrehledPrijatychObjednavekFiltrace_Akce

 

Toto tlačítko nastaví STAV rozpracovanosti v hlavičce Přijaté objednávky podle nejnižšího STAVU rozpracovanosti jejích položek.

Jestliže na žádném z řádků objednávky není nastaven STAV rozpracovanosti, nedojde k přepsání stavu zadaného v hlavičce objednávky.

Objednávky je nutné před touto akcí vhodně nafiltrovat. Akce se týká objednávek odpovídajících právě nastavenému filtru.