Navigation:  Zakázky >

Přijaté objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přijaté objednávky představují základní dokument, kterým vstupuje obchodní případ do tohoto systému. Tento základní dokument popisuje strukturu zboží, které zákazník objednal. Přijatá objednávka může vstoupit do systému několika způsoby.  Nad přijatými objednávkami jsou výběrová kritéria pro přehled přijatých objednávek a přehled zboží na přijatých objednávkách včetně možností vlastního třídění. Při přepočtu logistického zajištění přijaté objednávky (tlačítko Označ) systém reaguje na částečné dodávky i v případě přepočtu rezervací. Jako zajištěné označuje i ty položky, které jsou částečně dodané  rezervace jsou provedeny pouze na zbývající množství nedodané.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled přijatých objednávek
Přehled přijatých objednávek - vrata
Přehled zboží v přijatých objednávkách
Přehled výrobních kooperací
Kapacitní přehled položek objednávek
Nová přijatá objednávka
Karta přijaté objednávky
Tisk přehledů přijatých objednávek
Tisk přehledů zboží v přijatých objednávkách
Generování faktury
Generování vystavené objednávky
Storno přijaté objednávky
Konfigurace
Křížové tabulky zboží v přijatých objednávkách
Křížové tabulky přijatých objednávek
Statistika přijatých objednávek