Navigation:  Zakázky > Pokladna >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Pokladny
Povinné údaje příjmového pokladního dokladu
Povinné údaje výdajového pokladního dokladu
Přístup k pokladnám
Číselné řady pokladních dokladů
Uzávěrka pokladny
Převod pokladny na systém platebních výkazů