Navigation:  Zakázky > Pokladna > Konfigurace >

Číselné řady pokladních dokladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace číselných řad pokladních dokladů

Konfigurace číselných řad umožní:

nastavit režim číslování pokladních dokladů dle přání uživatele
zahajovat automaticky číslování nové řady při změně roku
přečíslovat staré doklady dle zvoleného režimu, resp. očíslovat znovu pokladní doklady ve zvolené pokladně, pokud není číselná souvislá nebo pokud číslování neodpovídá časové ose !

pokl-cislovani

Možnost volby ze 4 způsobů číslování pokladních dokladů + funkce pro přečíslování pokladních dokladů pro zvolený rok

Nový režim v pokladně pro číslování dokladů a to v těchto možnostech:

příjem/výdej samostatně pro všechny pokladny dohromady
příjem/výdej dohromady pro všechny pokladny dohromady
příjem/výdej samostatně pro každou pokladnu
příjem/výdej dohromady pro každou pokladnu

Změna roku = začni číslovat od ... (výchozí hodnota je  = 1). Funkce přečísluj rok ... (výchozí hodnota je = letos) pokladnu ... (není nutné zadat)