Navigation:  Zakázky >

Pokladna

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled stavu pokladny
Přehled pokladních transakcí
Tisk přehledů pokladních transakcí
Přehled dělených transakcí
Výběr hotovosti
Uložení hotovosti
Platba vystavené faktury
Platba přijaté faktury
Převod hotovosti
Konfigurace
Křížové tabulky pokladních transakcí
Křížové tabulky dělených pokladních transakcí