Navigation:  Zakázky > Pokladna > Konfigurace >

Povinné údaje příjmového pokladního dokladu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page