Navigation:  Zakázky > Pokladna > Konfigurace >

Pokladny

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V tomto číselníku definujete pokladny, které ve firmě provozujete a pomocí kterých budete v systému evidovat platby.

Vždy ve firmě existuje určitě alespoň jedna pokladna s hotovostí. Pokladen může být ale více - například každý obchodník má "svoji" pokladnu, do které je mu z hlavní pokladny převáděna hotovost, s kterou potom obchodník samostatně hospodaří (jakási forma záloh a vyúčtování). Další pokladny mohou být ve firmě vedeny z důvodu hotovostních plateb v různých měnách. Jiná pokladna zase může "simulovat" režim platebních karet.

Pro každou pokladnu lze prostřednictvím nastavení "Přístupu k pokladnám" nastavit odpovědnou osobu, která má oprávnění s finančními prostředky v příslušné pokladně nakládat.

 

Číselník provozovaných pokladen.

Číselník provozovaných pokladen.

 

POKLADNA- kód pokladny. Každá pokladna musí mít jedinečný kód pro vzájemné rozlišení. (max. 8 znaků)
MALO- jedná se o maloobchodní prodej?
MÍNUS- povolíte u pokladny možnost výdej financí "do mínusu"?
PLATNÁ- je pokladna platná? Používá se například při změně kódování pokladny. Historické pohyby na "neplatné" pokladně v systému zůstávají, ale pokladna se již nenabízí k použití na nových dokladech.
POPIS- název pokladny pokud je vhodné zobrazit pro uživatele srozumitelnější popis než je kód pokladny
CELKEM- aktuální zůstatek na příslušné pokladně. Automaticky se přepočítává při otevření tohoto číselníku, nebo je možné přepočet vyvolat použitím tlačítka PlusZlute
KURZ- kurz pro přepočet na tuzemskou měnu. (Pokladny v "cizí" měně mají i stav prostředků veden v tétoo "cizí" měně).
STŘEDISKO- středisko jemuž pokladna přísluší. Je-li vyplněno, zapisuje se po výběru pokladny automaticky i na pokladní doklad.
UZÁVĚRKA- datum, kdy byla provedena poslední uzávěrka pokladny. S doklady pře tímto datumem již nelze v pokladně manipulovat, ani pořizovat nové.
EET- příznak, zda pokladna podléhá režimu EET (elektronická evidence tržeb). Tento příznak a příslušná konfigurace MUSÍ být nastaveny u všech pokladen, ve kterých probíhá evidence tržeb od zákazníků.
Konfigurace EET- tlačítko otevře kartu konfigurace příslušné pokladny pro provoz v režimu EET. Konfigurace zůstává u pokladny uložena i když vypnete příznak EET.

 

Karta konfigurace pokladny pro režim EET.

Karta konfigurace pokladny pro režim EET.

 

Soubor certifikátu:- vyberte cestu k souboru certifikátu *.p12  POZOR - certifikát MUSÍ být v okamžiku provedení pokladního dokladu (prodeje) dostupný! Jinak nedojde k vygenerování kódu BKP pro elektronickou evidenci tržeb a nedojde k zaregistrování platby. Přítomnost a dostupnost systém kontroluje a v případě jeho nedostupnosti vám nedovolí zamýšlenou transakci realizovat.
Heslo certifikátu- zadejte přístupové heslo ke zvolenému certifikátu
DIČ pokladny- zadejte DIČ subjektu, pro který je pokladna provozována (není možné v jedné pokladně vést tržby více firem)
Režim- zvolte režim evidence EET. Pro většinu firem až na přesně specifikované výjimky se jedná o režim "Běžný".
Číslo provozovny- zadejte jedinečné číslo, které vám bylo přiděleno při registraci do EET
Název pokladny- zadejte název pokladny pro účely EET. Tento název se tiskne na účtence zákazníkovi. Systém předvyplňuje stejný název jako je kód pokladny. Název pokladny musí být v rámci jednoho DIČ jedinečný.
Fáze- vyberte fázi EET, do které příslušná pokladna spadá.
Mód ověření- slouží k například k otestování správnosti nastavení konfigurace. V tomto režimu se systémy chovají naprosto stejně jako v "ostrém" - dojde k předání informací mezi systémy, ověření dat a vygenerování kódu FIK, nedojde však k registraci tržby na serveru EET. Tento mód použijte skutečně pouze k ověření součinnosti systémů!
Timeout- čas v milisekundách, po který Soft-4-Sale musí čekat na odezvu systému EET. Pokud v tomto limitu nedojde k ověření platby, je pokladní transakce dokončena s "náhradním kódem" (bez přidělení FIK) a máte povinnost tuto platbu dodatečně ověřit do 48 hodin (v běžném režimu).

 Minimální hodnota Timeout je 2000 ms (= 2 sec.), doporučujeme použít hodnotu 5000 ms.