Navigation:  Ekonomika > Uzávěrka >

Datová uzávěrka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Datová uzávěrka provede zápis o uzavření daného účetního souboru. Asistence z hlediska hlavní knihy zásadně bude bránit jakýmkoliv změnám a odmítne uložit jakýkoliv nový zápis do hlavní knihy. Tato operace je také vratná, ale znamená to, že vybranou datovou účetní uzávěrku někdo s nejvyššími právy a se znalostí nejvyšších hesel ze systému odstraní.
U obou těchto zápisech existují zápisy v žurnálu změn událostí, které jsou pro normálního běžného uživatele nesmazatelné.