Navigation:  Ekonomika > Uzávěrka >

Účetní uzávěrka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Účetní uzávěrka provede uzavření zápisu v hlavní knize, vygeneruje doklad, který nazýváme doklad konečných stavů, a současně nabídne dva následné kroky:

buďto otevře zcela nový soubor účetního období, tzn. nový soubor účetnictví, do kterého převezme veškeré číselníky, které jsou pro dané účetní období podstatné (střediska, účetní osnovy, konfigurace, …) a naplní zde jeden jediný interní doklad a to počáteční stavy, který odpovídá konečnému stavu účetnictví v běžném období
a druhý interní doklad počátečního stavu přináší kompletní rozbor saldokontních účtů podle variabilních symbolů, tam kde zůstatky saldo konta byly nenulové.

I na tuto operaci má vliv konfigurace saldokonta, kde se určuje jak nízká/vysoká částka se považuje za nevyrovnané saldokonto. Ty, u kterých je rozdíl nenulový, ale menší než nízká/vysoká částka se zůstatek neřeší. Rozbor se týká pouze těch, kde zůstatek je větší jak minimální hodnota a k těmto saldokontním informací se převezme i číselník firem (klientů, zákazníků, dodavatelů, …). Účetní uzávěrka je operace opakovatelná tzn., je možné nasměřovat účetní uzávěrku na již existující soubor účetního období, resp. již existující data roku 2007 a do těchto dat opakovaně dohrávat jednak počáteční stav, dále saldokontní rozbor, protože samozřejmě dochází k postupnému vyrovnávání saldokonta, takže se na počátku toho dalšího období vylepšuje nebo zmenšuje ten druhý doklad počátečních stavů, který nese saldokontní účty nevyrovnané a současně dochází i k doplňování číselníku resp. k aktualizaci číselníků podle aktuálního stavu. Znamená to, že pokud je ještě na závěr účetního období doplněno zcela nové středisko nebo nové číslo účtu, objeví se znovu tyto hodnoty v novém roce při opakované uzávěrce. Není nutné dané číselníky doplňovat v obou rocích. Pokud ovšem dochází ke zrušení střediska případně čísla účtu v rámci starého účetního období a vy spustíte opakovaně účetní uzávěrku, v tom druhém období nedojde k zrušení, protože systém nedokáže rozlišit, zda účet (středisko), který je v novém období pro něho neznámí, zda tento účet byl zrušen úmyslně nebo tam vznikl právě proto, že si v novém roce připravili nová střediska. Chybějící údaje v číselníku budou doplněny, přečnívající údaje v číselnících zůstávají v novém roce.

Systém umožňuje paralelně zpracovávat dva účetní soubory. Jednak pracovat s účetnictvím z roku 2006 a jednak pracovat s účetnictvím z roku 2007. Je samozřejmě možné i realizovat převzetí do různých těchto účetních systémů. Systém si hlídá datumově, zda-li odpovídá účetnictví, do kterého padá, takže by se nemělo stát, že byste si převzali fakturu vystavenou z roku 2007 do účetnictví z roku 2006, to systém nedovolí.

uzaverka

 

V rámci účetní uzávěrky (nové i opakované) ekonomického modulu se provede přepočet Výsledovky (jak zkrácené, tak v plném rozsahu) a vypočtené hodnoty se přenesou do definic Výsledovek v nové účetní databázi do sloupce 'minulé období'.