Navigation:  »No topics above this level«

Ekonomika

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ekonomický modul systému Soft-4-Sale je určen pro zpracování finančního účetnictví a evidenci majetku malých a středních firem. V účetnictví je používáno účtování prostřednictvím předkontací, ale program rovněž umožňuje ve výjimečných případech použít i přímé účtování na souvztažné účty bez použití předkontace. Čísla účtů jsou šestimístná. První tři čísla tvoří syntetické účty, druhá tři čísla tvoří analytický účet. Ze systému lze vytisknout standardní sestavy účetní závěrky v plném i zkráceném rozsahu. Prostřednictvím rozlišení nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové program v účetnictví řeší oblast týkající se daně z příjmů. V daňové evidenci jsou daňové a nedaňové příjmy a výdeje rozlišeny pomocí typu předkontace. Produkt umožňuje sledování nákladů a výnosů v členění na střediska, činnosti a zakázky.

 

 

Přístupy:

obchodní a operativní data: jsou jediná společná pro mnoho roků a přitom distribuovaná na více míst (satelitů) pomocí replikací, data mají velkou míru volnosti
účetní data: jsou vedena jako samostatná databáze pro jednotlivá účetní období, data nejsou distribuovaná, data mohou být dostupná jen vybranému okruhu uživatelů, zaúčtovaná data mají nízkou míru volnosti
některé obchodní záznamy se mohou stát účetními zápisy v účetní databázi. Tento proces je řízený a nazýváme jej "převzetí".