Navigation:  Výroba > Tipy - výroba >

Tisk štítků odvedených výrobků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartě Výrobní operace nebo na kartě Výrobního terminálu se u operací první úrovně (Level 1) nabídne ikona "Generování a tisk štítků výrobku."

 

Ikona pro generování a tisk štítků výrobků na kartě výrobní operace

Ikona pro generování a tisk štítků výrobků na kartě výrobní operace

 

Ikona pro generování a tisk štítků výrobků na kartě výrobního terminálu

Ikona pro generování a tisk štítků výrobků na kartě výrobního terminálu

 

Uživatel nechá vygenerovat potřebný počet štítků (nabízí se maximální počet štítků = počet výrobků). Jednotlivé štítky jsou číslovány pořadovým číslem a čísla atestů (taveb použitého materiálu) jsou dohledávány ze všech operací (všech úrovní) příslušného výrobku v pořadí, jak byly postupně odváděny. Je proto vhodné tuto funkci používat na některé z posledních operací výrobku, kdy všechny operace s výdejem materiálu jsou již řádně odvedeny včetně taveb.

 

Vygenerované podklady pro tisk štítků

Vygenerované podklady pro tisk štítků

 

Funkční prvky a tlačítka

Zakázka                vazba na konkrétní zakázku (nelze editovat)

Pozice                        vazba na řádek v přijaté objednávce (nelze editovat)

Datum        datum vygenerování podkladů pro tisk štítků. Je předvyplněno aktuální datum, uživatel je může změnit. Datum se v okamžiku generování zapíše do sloupce "generováno". Pro štítky, které ještě nebyly vytištěny, probíhá vygenerování podkladů vždy znova - může se tak změnit datum "generováno"

Do                        pro kolik štítků mají být podklady vygenerovány. Předvyplněno je odvedené množství na aktuální výrobní operaci.

Generovat                vygeneruje podklady pro tisk pro zadaný počet štítků

Pozice 1. štítku                je aktivní pokud je zvolena tisková sestava na arch A4. Umožňuje nastavit odkud má být proveden tisk v případě, že arch již byl částečně použit.

Výběr štítkuurčuje, které štítky se maj vytisknout. Nejprve se nabízí interval od prvního nevytištěného do posledního nevytištěného štítku. Tento interval lze libovolně změnit. Je tedy možné, přestože byly vygenerovány štítky pro všechny kusy výrobku, tisknout v menších dávkách dle momentální potřeby, a nebo vytisknout znovu již jednou vytištěné štítky. Jakmile jsou štítky odeslány na tiskárnu (ne jen samotný náhled), zapíše se datum do sloupce "vytištěno".
s HeatNoZapnutý příznak = na štítku se zobrazí a vytiskne i seznam atestů, výrobních čísel. Vypnutý příznak = seznam atestů, výrobních čísle se nevytiskne.
Tiskzobrazí náhled před tiskem

 

Zobrazená data

štítek                        pořadové číslo štítku. Tiskne se pro přesnou identifikaci a jedinečnost výrobku.

zboží                        interní číslo zboží. Tiskne se jako PartNo.

objednací čísloodběratelské číslo zboží. Tiskne se jako DrawingNo. Odběratelské číslo se hledá nejprve v odběratelské sekci záložky "Dodavatel" karty zboží. Pokud tam není nalezeno, hledá se na základní kartě zboží v poli OBJ. ČÍSLO, pokud není nalezeno ani tam, zobrazí se uživateli zpráva "Nebylo nalezeno číslo výkresu. Chcete ho vyplnit? Ano / Ne" s možností přímo otevřít kartu zboží a číslo doplnit (volba Ano), nebo pokračovat dál bez čísla (volba Ne). V takovém případě se štítky vygenerují bez odběratelského čísla.

 

 TiskStitkuVyrobkuDrawingNo

 

výrobní číslo                čísla dohledaných atestů použitých materiálů. Tiskne se jako HeatNo.

generováno                datum, kdy byly údaje pro štítek vygenerovány

vytištěno                datum, kdy byl štítek vytištěn

 

Vygenerované hodnoty pro štítky jsou uloženy do datové tabulky a lze se k nim později vrátit a tisknout znovu. Generovat hodnoty pro tisk štítků lze i postupně. Jestliže výrobků je celkem 100, lze vygenerovat štítky pro prvních 25 ks a zbytek až později. Datum vygenerování štítků se také zapisuje do tabulky jako jedna z hodnot, která se na štítek tiskne.

Tiskne se pro každý kus výrobku jeden štítek s pořadovým číslem výrobku.

 

Údaje na štítku

Název (nebo logo) vlastní firmy (podle aktuální hlavičky tiskových dokumentů)
PartNo - vlastní číslo zboží dle ceníku (pole MAT ID)
DrawingNo - odběratelské číslo zboží dle ceníku (pole KATALOG ID na záložce "Dodavatel" v sekci Odběratelé)
HeatNo - dohledaná čísla taveb použitých materiálů (lze konfigurací skrýt)
Datum vygenerování štítků
Vazba na zakázku a pozici výrobku (pro potřeby opakovaného tisku)
Pořadové číslo štítku

 

Ukázka tisku štítků výrobků na arch A4, formát štítku 70 x 36 mm

Ukázka tisku štítků výrobků na arch A4, formát štítku 70 x 36 mm

 

K dispozici jsou tři tiskové sestavy štítků:

Jeden sloupec (formátováno pro tiskárnu ZebraZT 230 - velikost štítku 50 x 25 mm na pásu)
Tři sloupce (formátováno na velikost štítku 70 x 36 mm na archu A4) - lze volit pozici prvního štíku
Čtyři sloupce (formátováno na velikost štítku 48,5 x 25,4 mm na archu A4) - lze volit pozici prvního štíku

 

Tisk štítků nabízí ve výchozím stavu od prvního nevytištěného štítku po poslední vygenerovaný a nevytištěný štítek. Je tedy možné, přestože byly vygenerovány štítky pro všechny kusy výrobku, tisknout opět v menších dávkách dle potřeby.

Datum provedení tisku se zapíše do tabulky jako pomocná hodnota pro výběr další tiskové dávky. Vybráním čísla štítku (např. od 7 do 10) může uživatel štítky vytisknout i opakovaně.

Vygenerované hodnoty pro tisk štítků lze zrušit přes "Povolenou editaci" (se znalostí systémového hesla) a vygenerovat znovu, nebo některý z údajů změnit.