Navigation:  »No topics above this level«

Výroba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Základní pojmy

 

Materiál (M, N, B)

zboží uvedené v ceníku a použité v rámci technologického postupu jako řádek typu M (materiál), N (náhradní materiál), B (obalový materiál). Taková položka v technologickém postupu již pod sebou nemá žádnou další skladbu. Nakupuje se a pro konkrétní zakázku se pouze vezme ze skladu a použije pro výrobu.

 

- Materiál vlastní        

materiál do výroby dodává (nakupuje) výrobní firma. Výrobek je dodáván včetně materiálu.

 

- MATERIÁL VLASTNÍ VÝROBY (H)

předvyrobené díly, polotovary (někdy označované jako "mezisklady"), které se ve firmě vyrábí "na sklad" z důvodu zajištění větší sériovosti a kontinuálnosti výroby. Do technologického postupu se zapisují jako řádky typu H. Pro konkrétní zakázku se pouze vezme ze skladu a použije pro výrobu.

 

- Materiál zákazníka        

materiál pro výrobu si dodal zákazník sám. Obvykle bývá evidován na jiném skladě. V technologickém postupu je třeba takový materiál označit příznakem MZ (materiál zákazníka)

 

- SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (S)

materiál, který je potřeba pro výrobu, ale nevede se skladem. V technologickém postupu je označován písmenem S. Využívá se ke kalkulaci ceny výrobku. Ve výrobní dokumentaci je uváděn pro informaci pracovníkům, ale nevyskladňuje se.

 

Zbytek (X)

technologický zbytek materiálu po výrobě. Obvykle v již dále nepoužitelném stavu. V technologickém postupu uváděn jako řádek typu X. Po ukončení operace je naskladněn na vybraný sklad.

 

Polotovar, PODSESTAVA (P)

zboží uvedené v ceníku a použité v rámci technologického postupu jako řádek typu P (polotovar, podsestava). Taková položka pod sebou má v technologickém postupu další skladbu materiálů a operací a vzniká až v rámci konkrétní, výrobní zakázky. V systému lze definovat zanoření dílců až do 99 úrovně.

 

Polotovar rozpracované výroby (...|0)

ceníková karta vzniká zcela automaticky. Zboží je označeno jako „neplatné“. Slouží pouze k tvorbě skladových karet a evidenci rozpracované výroby. Jeho objednací číslo je složeno z objednacího čísla výrobku, k němuž patří, „|“ a pořadovým číslem operace, kterou bylo vytvořeno. Například ABCD|5 (výrobek ABCD po 5. operaci)

 

Kooperace (K)

výrobní činnost objednávaná u dalšího zpracovatele mimo vlastní firmu.

 

Hotový výrobek        

zboží uvedené v ceníku objednávané koncovým zákazníkem. Jeho technologický postup se skládá z materiálů, polotovarů a výrobních operací. Odvedením poslední operace je naskladněn na sklad hotových výrobků definovaný v Konfiguraci výroby.