Navigation:  Zakázky > Servisní zásahy >

Křížové tabulky servisních úkonů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uživatelský titulek tiskové sestavy

Pro Křížové tabulky lze zadat přímo v Konfiguraci křížové tabulky - tlačítko ButonVolby - uživatelský titulek, který se potom zobrazuje na tiskové sestavě křížové tabulky..

 

Možnost definice titulku pro tiskový výstup křížové tabulky.

Možnost definice titulku pro tiskový výstup křížové tabulky.

 

... potom je výsledkem například ...

Tiskový výstup Křížové tabulky - použití konfigurovatelného titulku.

Tiskový výstup Křížové tabulky - použití konfigurovatelného titulku.

 

note2 Titulek je limitován na délku 250 znaků.