Navigation:  Zakázky >

Servisní zásahy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Servisní zásahy umožňují evidovat servisní činnosti jako takové s určitým vztahem k zakázce, zákazníkovi a samozřejmě k určitému obchodníkovi.

 

V servisních zásazích se nabízí možnost navázat jej k nákladovému středisku, které tento zásah provedlo. Je možné přesně a detailně evidovat výkony, výnosy a nákladové finanční částky. Servisní zásah se postupem času dostal do podoby klasického dokladu v rámci Soft-4-Sale s možností zadávat úvodní a závěrečné texty, s možností tisku určitého protokolu, s možností generovat podle servisního zásahu další doklady - například konečnou fakturu a to na základě toho, které servisní úkony jsou a které nejsou placené.

 

Servisní zásah eviduje uvnitř jednotlivé servisní úkony, které pracovník při daném servisním zásahu vykonal. Tak lze evidovat libovolné činnosti, které se servisním zásahem souvisí. Je možné v rámci číselníku připravit různé typy servisních úkonů, které technik obvykle v rámci servisního zásahu vykonává (např. evidovat dopravu, ztrátu času na cestě, vlastní servisní činnost ...). Takový výkaz je pak možné použít v systému Soft-4-Sale jako detailní podklad pro fakturaci, ale je také možné pomocí tohoto výkazu analyzovat jednotlivé typy zásahu, jejich četnosti a jednotlivé typy úkonů a jejich četnosti, protože je možné jej navázat na konkrétní zařízení s výrobním číslem, na kterém servis probíhal.

 

Servisní zásahy lze například využít i jakousi formu výkazů práce pro vlastní zaměstnance, protože na servisním úkonu lze definovat i dobu trvání úkonu. S využitím vyhodnocovacích nástrojů je tak možné analyzovat, kolik hodin za určité období pracovník odpracoval, ale také jakým činnostem se věnoval.