Navigation:  Ekonomika >

Hlavní kniha

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Hlavní kniha dokladově
Hlavní kniha obratově
Tisk hlavní knihy
Křížová tabulka hlavní knihy
Křížová tabulka obratů hlavní knihy
Rozhraní hlavní knihy
Import dat na rozhraní HK