Navigation:  Ekonomika > Hlavní kniha >

Hlavní kniha

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hlavní kniha umožňuje základní náhled na hlavní knihu s možností libovolné filtrace a možností otevření libovolného řádku hlavní knihy s možností opravit tento řádek pro účetního s tím, že změna se zapisuje do žurnálu změn hlavní knihy. Pro otvírání detailu řádku hlavní knihy, je možné použít trojí způsob:

 

klasický způsob, poklepnutím před řádek knihy
ikona černé šipky dolů na nástrojové liště umožňuje otevřít všechny řádky hlavní knihy, které máte aktuálně ve výběru do jedné karty, ve které je možné listovat mezi řádky výběru pomocí PageUP a PageDown
přes zdrojový účetní doklad, pokud takový doklad v rámci hlavní knihy tohoto záznamu existuje, tzn. otevřít odkaz na konkrétní číslo dokladu a otevře se účetní doklad, který má i průhled do řádku hlavní knihy a je tam hlavně možné požádat o změnu zaúčtování, tzn. udělat změnu zaúčtování přímo v tomto účetním dokladu a ta se potom promítne do hlavní knihy tím způsobem, že všechny řádky, které tam doposud byly zapsány jsou smazány a místo nich se objeví nové řádky podle nově zadaného účetního dokladu.

 

Speciální funkčnost představuje rozhraní hlavní knihy.

hlavni.kniha