Navigation:  Ekonomika > Hlavní kniha >

Hlavní kniha dokladově

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hlavní kniha

Hlavní kniha umožňuje základní náhled na hlavní knihu s možností libovolné filtrace a možností otevření libovolného řádku hlavní knihy s možností opravit tento řádek pro účetního s tím, že změna se zapisuje do žurnálu změn hlavní knihy.

HK-dokladove

Rozhraní hlavní knihy

Rozhraní hlavní knihy má v podstatě totožnou strukturu se strukturou zápisu v hlavní knize. Hlavním rozdílem je určitá “měkkost“ hlavní knihy, do které můžete zahrnout zápisy, které ještě neodpovídají přesně normám, tzn., mohou tam být špatně zadány střediska, zakázky, mohou tam být dokonce i špatně zadány účty. Rozhraní hlavní knihy představuje místo, do kterého lze dostat doklady buď z oblasti účetních dokladů, že posíláme doklady na rozhraní hlavní knihy nebo importem dat z jiného systému, který má předpřipravený řádky zaúčtování a není úplně možné importovat tyto řádky přímo do hlavní knihy, ale je možné, aby vstoupili na rozhraní hlavní knihy. V rámci tohoto rozhraní je potom připravena funkce pro převzetí nebo odeslání záznamu do hlavní knihy a v rámci tohoto odeslání už dojde ke kompletnímu ověření všech souvislostí, které v těchto záznamech mají být dodrženy. A pokud u určitého dokumentu jeho řádek nevyhovuje, tzn., že je použito špatné číslo účtu, špatné středisko, není doplněna činnost, je špatně číslo zakázky, neznámý kód DPH nebo jiná nuance, tak do hlavní knihy se nedostane nejen tento jediný řádek, který nese chybu, ale nedostanou se tam všechny řádky daného dokladu. Tzn., na rozhraní hlavní knihy jsou řádky skupinovány podle čísla dokladu a přenos probíhá po jednotlivých dokladech. V případě, že chcete do hlavní knihy počáteční stavy účtů, což je samozřejmě možné, tak je přeneste jako jeden jediný doklad, pravděpodobně doklad typu I (interní) s číselnou řadou PS (počáteční stav) a tento doklad bude doklad číslo 1 a bude mít nula řádků o zaúčtování počátečního stavu. Dojde-li k jakékoliv chybě v rámci převzetí dat do hlavní knihy, např. k chybě v čísle účtu nebo k chybějícímu řádku účtové osnovy, nedostane se do systému věta kompletní. V takovém případě všechny řádky zůstanou na rozhraní hlavní knihy. Předání dat na hlavní knihu probíhá formou přesunutí. Řádky z rozhraní zmizí a nově se zobrazí v hlavní knize.

Přehledy

Přehledy hlavní knihy jsou v podstatě jenom sdružující přehledy nad hlavní knihou, které ukazují pouze hlavní řádky vztažené k dokladům. Hlavní kniha obratově otáčí pohled, tak že MD, DAL není na účtech, ale MD, DAL je finanční vyjádření. Ten obratový pohled v podstatě zdvojnásobuje počet vět v hlavní knize.

Tisk

Tisk hlavní knihy umožňuje jak jednoduché přehledy účetního deníku v tuzemské nebo zahraniční měně, tak obratové pohledy na hlavní knihu.

Křížové tabulky

Křížové tabulky slouží pro doplňkovou analýzu obsahu hlavní knihy.