Navigation:  Ekonomika > Uzávěrka > Uzávěrka kurzových rozdílů >

Kurzové rozdíly na konci roku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato uzávěrka kurzovních rozdílů, dle zadané účetní konfigurace provede výpočet kurzovních rozdílů a vygeneruje interní doklady, které vyrovnají kurzové rozdíly na účtech:

bankovních účtů v zahraniční měně
na pokladnách v zahraniční měně
na nevyrovnaných položkách saldokontních účtů vedených v cizí měně
 

Na této záložce je potřeba pouze vybrat, v jaké číselné řadě se mají vytvořit doklady kurzových rozdílů. Systém pak podle zatržených příznaků vytvoří doklady kurzových rozdílů pro doklady, které jsou evidovány na saldokontních účtech a mají zůstatek v "cizí měně". Tento zůstatek se přepočte kurzem ke konečnému datu uzavíraného účetního období (obvykle 31.12.).

Mástroj pro generování kurzových rozdílů zůstatků na účtech na konci roku.

Mástroj pro generování kurzových rozdílů zůstatků na účtech na konci roku.

 

Je tedy třeba, aby byl kurzovní lístek naplněn kurzy všech měn, které se objevují ve vašich zápisech v hlavní knize.