Navigation:  Ekonomika >

Uzávěrka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Uzávěrka kursových rozdílů
Účetní uzávěrka
Datová uzávěrka