Navigation:  Ekonomika > DPH >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník kódů typů DPH

CiselnikKoduTypuDPH

Číselník Kódu typů DPH - příklad naplnění číselníku.

 

Číselník zákonných typů DPH

ZakonneNormyDPH

Číselník zákonných norem DPH