Navigation:  Ekonomika > DPH > Tisk přehledů pro DPH >

Kontrolní hlášení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontrolní hlášení najdete v menu EKONOMIKA -> DPH -> TISK PŘEHLEDŮ PRO DPH jako jeden z několika možných výstupů zápisů v hlavní knize. Kontrolní hlášení se podává elektronicky ve specifikovaném souboru formátu XML.

Kontrolní hlášení - nastavení pro export XML souboru.

Kontrolní hlášení - nastavení pro export XML souboru.

 

Do jednotlivých sekcí Kontrolního hlášení vstupují doklady na základě dvou parametrů - zda partner je nebo není plátce DPH a celková hodnota dokladu (včetně DPH). Podle těchto dvou základních kriterií systém sám rozděluje doklady do příslušných sekcí.

 

Pokud nastane situace, že některý doklad potřebujete v "kontrolním hlášení" zařadit do jiné sekce, než do jaké patří podle své hodnoty, můžete toho dosáhnout vybráním příslušného kódu přímo na zdrojovém dokladu - faktuře vystavené, faktuře přijaté. Kód zařazení do kontrolního hlášení najdete v dolní časti dokladů.

 

Kód zařazení do "kontrolního hlášení" na faktuře vystavené.

Kód zařazení do "kontrolního hlášení" na faktuře vystavené.

 

Faktury vystavené:

0 - doklad bude zařazen do kontrolního hlášení automaticky - podle částky (nelze jej zadat ručně)

1 - doklad bude zařazen do sekce A5, přestože podle částky by patřil do sekce A4 (například faktura nad 10000,- Kč vystavená na odběratele, který není plátcem DPH)

2 - doklad bude zařazen do sekce A4, přestože podle částky by patřil do sekce A5 (například ...)

3 - doklad bude zařazen do sekce podle částky, ale po ručním zásahu uživatele  (tento kód použijte pokud chcete zrušit své dřívější rozhodnutí použití kódu "1" nebo "2").

 

Kód zařazení do "kontrolního hlášení" na faktuře přijaté.

Kód zařazení do "kontrolního hlášení" na faktuře přijaté.

 

Faktury přijaté:

0 - doklad bude zařazen do kontrolního hlášení automaticky - podle částky (nelze jej zadat ručně)

1 - doklad bude zařazen do sekce B3, přestože podle částky by patřil do sekce B2 (například ...)

2 - doklad bude zařazen do sekce B2, přestože podle částky by patřil do sekce B3 (například leasingová faktura na částku menší než 10000,- Kč kde ale celková hodnota leasingu je vyšší)

3 - doklad bude zařazen do sekce podle částky, ale po ručním zásahu uživatele  (tento kód použijte pokud chcete zrušit své dřívější rozhodnutí použití kódu "1" nebo "2").

 

Prodejky:

Zařazení Prodejky "nad 10 000" do Kontrolního hlášení

Při provedení Prodejky systém kontroluje, zda Kontakt uvedený na Prodejce "je plátce DPH" !! (kontroluje se stav příznaku na kartě kontaktu).

Jestliže NE a současně je Prodejka nad 10 000,00 Kč včetně DPH, nastaví na kartě Prodejky hodnotu pole "Přenést do KH" na "1" (zařadit do A5)

Při převzetí a zaúčtování takové prodejky se tato hodnota přenese až do hlavní knihy a doklad se správně zařadí do účetnictví. Současně se do evidenčního čísla v ekonomickém dokladu doplní číslo dokladu Prodej.

 

 

Po převzetí do modulu Ekonomika najdete stejné kódy také na "účetním dokladu" - zde má pouze informativní charakter ...

 

Kód zařazení do "kontrolního hlášení" na účetním dokladu.

Kód zařazení do "kontrolního hlášení" na účetním dokladu.

 

... a na záznamu v Hlavní knize. Právě tato hodnota je rozhodující pro tvorbu "kontrolního hlášení".

 

Kód zařazení do "kontrolního hlášení" na záznamu v hlavní knize.

Kód zařazení do "kontrolního hlášení" na záznamu v hlavní knize.

 

pozor  Při změně kódu zařazení do kontrolního hlášení vždy znovu převezměte a zaúčtujte doklad! Rozhodující je totiž právě kód uvedený na záznamu v hlavní knize!

 

Na tiskovém výstupu se pak takto "zmanipulované" doklady objeví s červeně podbarveným kódem, aby bylo zřejmé, že o jejich umístění v příslušné sekci rozhodl uživatel.

 

Označené řádky dokladů se změněným umístěním v "kontrolním hlášení".

Označené řádky dokladů se změněným umístěním v "kontrolním hlášení".

 

Do tiskového výstupu Kontrolního hlášení přidán na poslední stránku souhrn podobně jako je tomu v EPO.

KontrolniHlaseniRekapitulace