Navigation:  Ekonomika >

Žurnály

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled uzavřených období a agend
Žurnál změn v hlavní knize
Žurnál chybových zpráv