Navigation:  Ekonomika > Žurnály >

Přehled uzavřených období a agend

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Žurnály v systému Soft-4-Sale představují přehledy, kde jsou zaznamenány veškeré změny v zaúčtování ekonomických dokladů, ať už se jedná o změnu záznamu ve hlavní knize (Žurnál změn v hlavní knize) nebo o záznam chybové hlášky (Žurnál chybových zpráv), ke které došlo při nekorektním přenesení ekonomického dokladu do hlavní knihy.