Navigation:  Sklad > Skladové terminály >

Čtečka čárového kódu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta: Čtečka čárového kódu s bufferem

Pokud Váš dodavatel opatřuje svoje zboží čárovými kódy, tato funkce Vám umožní kontrolu  skutečně dodaného zboží.

Jedná se například o následující situaci. Pracovníci logistiky na základě průvodních dokladů (dodacího listu, nebo přijaté faktury případně jiného dokladu) připraví Příjemku do skladu. Skladník má ve skladě zboží, které přivezl dodavatel nebo přepravní služba a je třeba zkontrolovat, zda skutečně dodané zboží souhlasí se seznamem uvedeným v dokladu.

Skladník si otevře „zdrojový“ doklad, který chce kontrolovat. (Tímto dokladem může být příjemka, výdejka, převodka, prodejka nebo dodací list). A nad ním otevře právě toto okno. (buď prostřednictvím menu SKLAD / ČTEČKA ČÁROVÉHO KÓDU nebo doporučujeme uživateli nastavit pro tutéž položku menu „horkou klávesu“). Otevřením čtečky čárového kódu na konkrétním dokladem dojde k jejich provázání a následná funkčnost pracuje se správným dokladem.

 

 

Je třeba nastavit konfiguraci funkce pro tento případ.

nastavit Kontrola dokladu (pod tímto polem je vidět vazba na Příjemku)
pod tlačítkem Konfigurace se mimo jiné nabízí způsob jakým bude dohledáváno zboží (dle dodavatelského objednacího čísla, dle dodavatelského CTO kódu, dle vlastního čísla zboží)
postavit kurzor do pole Ruč. vstup

 

Načtením zboží čtečkou se do okna začnou zapisovat jednotlivé řádky zboží, které je následně v databázi dohledáváno. Pokud zboží není nalezeno, je tato skutečnost signalizována ve sloupci STATUS třemi vykřičníky. V takovém případě je potřeba ručně situaci dořešit např. kontrolou konfigurace dohledávání, správnost údajů v ceníkových kartách případně vytvořením nové ceníkové karty daného zboží. Takto „vadný“ řádek lze také smazat a zboží prozatím z kontroly vyřadit.

ctecka

Pro každé načtení vznikne jeden samostatný řádek zboží, kde množství je vždy 1. Tuto množství lze editovat (pokud se třeba jedná o balení 5 ks stejného zboží). Zboží lze načítat tak, jak skladníkovi příjde pod ruku. Není třeba dohledávat všechny kusy od jedné položky.

Promáčknutím tlačítka Proveď dojde ke kumulaci zboží automaticky a současně ke kontrole stavu jednotlivých položek na dokladu. Tlačítko Proveď lze používat opakovaně – ke zjišťování průběžného stavu – dokud není všechno zboží načteno. Systém se ještě před spuštěním akce dotazuje, zda skutečně chcete nyní kontrolu dokladu provést. Toto využijete například v situaci, kdy skladník připravuje zboží k expedici dle již předchystané výdejky (dodacího listu). V prvním kole si připravil málo kusů zboží, nebo na nějaké zapomněl. Systém ho tímto způsobem může upozornit a po dohledání zboží ve skladu je dodatečně načte a opakovaně provede kontrolou dokladu. Dokud Status u všech položek není OK.

Pokud zboží skutečně chybí, lze pomocí doubleclicku vyvolat dotaz, co s tím. Například.

Potvrzením tlačítka Ano se sníží patřičně počet kusů na prvním nalezeném řádku daného zboží ve zdrojovém souboru a STATUS kontroly se nastaví na OK.

Nebo je možné změnu v dokladu neprovádět a řádky okna pomocí clicpboardu přenést do jiné vhodné aplikace a stav reklamovat u dodavatele, že fyzicky nedodal tolik zboží kolik deklaroval na dokumentech.

Dalším případem, který může nastat je, že dodavatel Vám dodá více kusů zboží než jste objednali a než je uvedeno na průvodních dokumentech. Nebo Vám dodá zboží, které jste vůbec neobjednali. Tentýž postup lze aplikovat tedy i při STATUSU – Navíc 1. To znamená buď povýšit počet kusů na zdrojovém dokladu, nebo využít další nabízené funkčnosti pod tlačítkem Korekce! . Promáčknutím tohoto tlačítka lze přebývající zboží odložit na speciální sklad dokud není situace s dodavatelem vyřešena. Systém se zeptá, které položky se mají brát v potaz ...

... a na základě výběru vygeneruje novou příjemku. Na této příjemce se objeví rozdíl mezi nečteným a deklarovaným množstvím vybraného zboží. Tímto způsobem je možné zaskladnit „přebytek“ na reklamační sklad a později po vyjasnění situace dodavateli zboží vrátit, nebo převést na korektní sklad.

Položky lze označit v zeleném sloupci s otazníkem.

Při provedení Korekce! se do Poznámky ve zdrojovém dokladu zapíše o této činnosti záznam

Funkčnost lze využít jak pro jednoduchou čtečku (náhradu klávesnice), tak i pro čtečku s bufferem (pamětí). Oba způsoby se liší jen způsobem pořizování dat. V prvním případě skladník provádí kontrolu na stole v dosahu počítače a zboží se mu postupně načítá do řádků. Ve druhém případě skladník načte položky někde ve skladu, nebo na nákladové rampě a teprve potom naráz přenese obsah paměti čtečky do kontrolního okna. Kontrolní mechanismy pak dál fungují stejným způsobem.