Navigation:  Sklad >

Skladové terminály

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Převodový terminál
Čtečka čárového kódu
Čtečka WiFi
Vážení barev