Navigation:  Sklad > Skladové terminály >

Převodový terminál

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obsah karty převodového terminálu

Záložka Terminál obsahuje pole a tlačítko pro práci:

pole KDO – zkratka osoby z kartičky nebo ručně zadáno (zkratka obchodníka)
pole JMÉNO – systém automaticky doplňuje podle zadaného KDO (std. blokováno – možno povolit v nastavení)
pole ODKUD – zadání zdrojového skladu
pole KAM – zadání cílového skladu
pole CO – číslo zboží dle čárového kódu
pole KOLIK – množství zboží (1 ks implicitně)

Záložka Nastavení obsahuje konfiguraci nástroje:

pole TYP POHYBU – povinný údaj
pole FIRMA
pole STŘEDISKO
povolení ruční volby KDO
a nastavení vyčištění okna za dobu v sekundách

Tlačítkem uloz.nastav systém nastaví změny.

Funkčnost

v rámci akce, systém provede převod mezi sklady, vymaže CO, do množství dá 1a kurzor umístí zpět na CO (zboží se dohledává dle MAT ID)
po nastavené době neaktivity, systém vymaže všechna pole a kurzor nastaví na KDO (stejně zareaguje i v případě, kdy uživatel zmáčkne ESC na klávesnici)
funkce obsahuje inteligentní volbu zdrojového a cílového skladu
dále obsahuje jen základní nejdůležitější kontroly (žádné zbytečné dotazy)
při neúspěšném převodu, systém zahlásí chybu, volba uživatele: Chybně zadáno (výmaz převodky) / Nedostatek na skladě (převod zůstane v přípravě)

Převodový terminál

V konfiguraci Převodového terminálu je nyní možné volit mezi číselníkem obchodníků nebo zaměstnanců. Tato volba ovlivňuje zdroj rozbalovacího comba a také zdroj pro dohledání kódu z čtečky ...

Jestliže zdrojem bude "obchodník" jméno se bude uvádět v poli VYHOTOVIL (jako dosud).

Jestliže zdrojem bude "zaměstnanec", jméno se bude uvádět v poli PŘIJAL (kde se už nyní nabízí seznam zaměstnanců).

term.vyber