Navigation:  Zakázky > Pokladna >

Přehled pokladních transakcí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Přehled pokladních transakcí - zaevidované všechny typy transakcí ve všech definovaných pokladnách.

Přehled pokladních transakcí - zaevidované všechny typy transakcí ve všech definovaných pokladnách.

 

ButonOdeslatEETodešle všechny dosud neodeslané doklady podléhající evidenci EET na server EET. Odeslání nepodléhá filtraci na tomto přehledu, budou tedy odeslány úplně všechny doklady, které nebyly dosud odeslány, nebo u kterých se odeslání prozatím z nějakých technických důvodů nepodařilo.
ButonImportEUctumožňuje importovat doklady pořízené v aplikaci eÚčtenka.

 

Poklepáním na řádek v Přehledu pokladních transakcí otevřete již uložený pokladní doklad.

Karta uloženého pokladního dokladu

Karta uloženého pokladního dokladu

 

OBLAST:- slouží k roztřídění obvykle velkého množství pokladních dokladů. Pro uživatele se zakoupeným modulem EKONOMIKA, slouží k přesnému zaúčtování dokladu do tohoto  modulu. Přebírá se ze zdrojového dokladu (například při platbě vystavené faktury), nebo můžet potřebnou hodnotu vybrat z číselníku rozbalovacího pole.
POPIS:- upřesnění druhu platby pro lepší orientaci v Přehledu
ODKAZ:- číslo dokladu (Faktura vystavená, Faktura přijatá, Prodejka), pro který byl pokladní doklad vygenerován
VS:- variabilní symbol. Vytvořen automaticky při provedení dokladu jako číselné znaky z jeho čísla.
TYP:- typ odkazu. Upřesňuje jaký doklad byl podkladem pro vytvoření pokladního dokladu. U faktur a prodejek se doplňuje automaticky při generování pokladního dokladu. Pokladní doklad je možné dodatečně ručně propojit i s jinými druhy dokladů, pokud s nimi nějakým způsobem souvisí, ale není možné z nich pokladní doklad generovat (Nabídka, Přijatá objednávka, Dodací list). Kód typu odkazu systém využije k tomu, aby vám po poklepání na číslo odkazu otevřel správný související doklad.

 

 

Uživatelské změny na již "provedeném" dokladu

Možnost editace pokladních dokladů nastavena tak, aby

uživatel s právy "R2" mohl doklad otevřít a prohlížet,
uživatel s právy "R3" mohl editovat základní pole pokladního dokladu,
uživatel s právy "R4" mohl editovat i cenová pole pokladního dokladu,
uživatel s právy "R5" mohl editovat i pole pokladna, typ, číslo dokladu.

Doklad již převzatý do ekonomiky (nenulová hodnota v poli UC DB) může editovat pouze uživatel s právy "E5".