Navigation:  Konfigurace > Obecné >

Kontrola prodeje pod nákupní cenu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zcela nová systémová konfigurace kontroly prodeje pod nákupní cenou. Tato funkce je umístěna v menu Konfigurace – Obecné – Kontrola prodeje pod nákupní cenou. Kontrolu prodeje můžete nastavit pro tyto obchodní doklady: prodejky, nabídky, přijaté objednávky a faktury vystavené. Pro nastavení omezení můžete využít buď výši maximální slevy, nebo výši minimální marže. V obou případech se jedná o procentuální vyjádření.  Kromě nastavení číselných hodnot lze stanovit i úroveň práv, kterou potřebuje uživatel, aby dostal jen informaci o možném překročení pravidel a přitom mohl pokračovat ve vystavení dokladu dál.

prodej pod

 

Uživatel s právy pro překročení pravidel dostane možnost cenu akceptovat, naproti tomu uživateli, který takovou možnost nemá, se doklad neuzavře (neprovede). Zpráva se zobrazuje pro každou "chybnou" položku samostatně

 

--- tlačítko "Přerušit" ukončí kontrolu dalších položek, (dokument se neprovede, uživatel ma možnost zjednat nápravu).

--- tlačítko "Další" pokračuje kontrolou další položky (dokument se neprovede i když kontrola dojde až konec dokumentu)

--- tlačítko "Akceptovat" - uživatel bere upozornění na vědomí a i přes to chce pokračovat, systém pokračuje v kontrole dalších položek, dokud nedojde na konec dokumentu (dokument se provede)

--- tlačítko "Akceptovat vše" - uživatel bere upozornění na vědomí a i přes to chce pokračovat, systém už nepokračuje v kontrole, všechny další položky považuje za odsouhlasené (dokument se provede).

 

Pokud uživatel má stejná nebo vyšší práva, než jsou zadaná v konfiguraci, zobrazí se Upozornění + možnost Akceptace (doklad je možné provést)

Pokud uživatel ma nižší práva, než jsou zadaná v konfiguraci, zobrazí se pouze upozornění bez možnosti Akceptace (doklad není možné provést)

 

V případě, že uživatel použije tlačítko "Akceptovat" nebo "Akceptovat vše", zapíše se EVENT.LOGu záznam ve tvaru:

"<datum>;<user>;<akceptoval upozornění na pravidla prodeje pod cenu><typ dokl><ID>"