Následující blok se věnuje popisu nastavení obecné konfigurace systému Soft-4-Sale.

Délka prefixů čísel dokladů
Kontrola číselných řad
Hospodářský rok
Nastavení sazeb DPH
Přechod na EUR
Reakce na prázdný výběr
Konfigurace kontroly gramatiky
Obecné nastavení tiskových sestav
Žurnálování změn
Identifikace zodpovědné osoby
Středisko dle obchodníka
Změna tvůrce dokladu
Automatický přepočet dokladů
Konfigurace schvalovacích postupů
Kontrola prodeje pod nákupní cenu
Zvýraznění chyb termínů v přehledech
Administrace konfigurací systému
Hromadná oprava oblastí produkce
Hromadná oprava obchodníka
Hromadné přečíslování dokladů
Elektronická výměna dat
Branžování řešení