Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Kontrola výrobních čísel na skladu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Příkazy uvedené v kontrole výrobních čísel vyhledají problémová místa a zobrazí je. Kontrola neřeší problém , ale ukáže místa, kde vznikal problém a kde je evidence v nesouladu a uživatel musí pomocí opravných nástrojů tuto situaci napravit.

kontrola.historie