Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Oprava stavu zásob výrobních čísel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato funkce opraví rezervace dle výdejů na přijaté objednávce.