Navigation:  Sklad >

Administrace skladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Administrace skladů je submenu v hlavním menu Sklady, které zajišťuje údržbu dat ve skladech jako je přepočet stavu zásob, uzávěrku skladů, skladovou inventuru apod.  Přepočet stavu zásob přepočítává jednotlivé skladové karty a stav zásob na nich. Uzávěrka skladu (archivace) zruší skladové doklady až po den uzávěrky a nahradí je příjmovými doklady, jenž obsahují stavy všech skladů ke dni uzávěrky.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled příjemek
Uzávěrka skladu (archivace)
Skladová inventura
Skladový robot
Kontrola a kumulace dokladů
Skladový vysavač
Generátor finančních opravných příjmů
Kontrola příjmů hotových výrobků
Přepočet dostupnosti
Přepočet nákupních cen faktur
Přepočet nákupních cen prodejek
Přefakturace
Nastavení minmálních a optimálních stavů zásob
Sklady - doklady
Sklady - řádky dokladů
Sklady - servisní export
Kontrola výrobních čísel na skladu
Oprava stavu zásob výrobních čísel
Pohyby se špatnou historií VČ
Oprava rezervací
Kontrola plošných rozměrů