Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Přepočet stavu zásob

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Přepočet stavu zásob

Funkce přepočítá stav zásob na skladových kartách. Přepočet proběhne na základě existujících pohybů a rezervací.

Ovládací prvky karty

Zobrazí náhled před tiskem protokolu přepočet skladových karet (dokladů,textových atributů)

       Provede přepočet vybraných skladů (pohybů, atributů)

       Zavře aktuální okno.

Funkce přepočítává stav zásob na skladových kartách – tlačítko Proveď a  dále všechny příjemky a výdejky – tlačítko Pohyby. Pro výpočet průměrných cen na jednotlivých kartách propočítá všechny provedené a nestornované pohyby. Průměrná cen se vypočítá jako podíl hodnot suma_Kč/suma_množství.

Karta pro hromadný Přepočet stavu zásob.

Karta pro hromadný Přepočet stavu zásob.

 

Ukázka protokolu. V případě, že se objeví prázdný protokol není třeba spouštět následné kroky.

 

 

Použitím tlačítka "UMISTĚNÍ" dojde k přepočtu všech umístění na vybraném skladě podle záznamů v historii umístění.

 

pozor Při přepočtu se všechny dosavadní záznamy v tabulce Umístění smažou a po přepočtu se nahradí novými.