Navigation:  Sklad > Administrace skladů >

Uzávěrka skladu (archivace)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uzávěrka skladu 1

První variantu uzávěrky skladu najdete v modulu sklad/konfigurace/uzávěrka skladu. Jedná se o uzávěrku, při níž je možné v případě nutnosti poupravit uzávěrku uživatelsky.

Uzávěrka skladu 2 (archivace)

Při této uzávěrce skladu dojde k tomu, že všechny příjemky a výdejky (pro zrychlení systému) systém zarchivuje a  uloží na server. Poté vytvoří jedinou příjemkou, která obsahuje stav zásob ke dni uzávěrky. Skladníci Vám v tento moment již nemohou do stavu nijak zasahovat.

Tento krok je ale nevratný, v případě, že byste chtěli do uzávěrky provést jakoukoliv změnu, systém Vás k této změně uživatelskou cestou nepustí. Pokud byste se k této uzávěrce rozhodli, je třeba v případě potřeby jakékoliv opravy kontaktovat konzultanta, který Vám s touto opravou pomůže.