Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Karta vystavené faktury >

Co je datum splatnosti?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Datum, ke kterému má být NEJPOZDĚJI finanční obnos (platba) připsán na účtu příjemce (věřitele). Nikoliv datum odeslání částky plátcem!

... a jak se s ním zachází?

Kolem pojmu “datum splatnosti“ se vytvořilo hodně mýtů, polopravd a špatných instrukcí, jak s tímto termínem na fakturách zacházet. Proto vám chceme celou problematiku tohoto pojmu objasnit.

 

Kdy mi má zákazník uhradit fakturu, pokud uvedu datum splatnosti?

Na každé faktuře musí být uvedeno datum Vystavení a datum Splatnosti. Není-li uvedeno jinak, ze zákona má zákazník třicet dnů na to, aby vám, na faktuře jasně uvedenou, dlužnou částku zaplatil v tomto termínu, NEJPOZDĚJI ten den, který je na faktuře uveden jako datum splatnosti.

Mnoho lidí si myslí, že stačí zaplatit v den splatnosti, či dva dny předem, ovšem to je obrovská chyba, za kterou byste mohli zákazníka pokutovat. Zákazník je povinen zaplatit dlužnou částku před dnem splatnosti, tedy pokud se jedná o bezhotovostní transakci, tak v den splatnosti musí být peníze na vašem účtu.

 

POZOR - Bezhotovostní transakce většinou bývají vyřizovány během jednoho dne, ale jen tehdy, pokud jsou účty u stejné banky. Jestliže jsou účty jak ten váš, tak zákazníka, u jiných bank, pak může transakce trvat i tři dny. Tím pádem rozhodně nestačí posílat částku dva dny před datem splatnosti.

 

Co dělat, když zákazník nezaplatí včas?

Ze zákona ho musíte upozornit na to, že datum splatnosti je již dávno pryč a že musí zákazník co nejdříve zaplatit. Jestliže tuto zprávu posíláte e-mailem, pak si na víc nemůžete nic účtovat. Ovšem pokud posíláte zákazníkovi dopis, pak si můžete napočítat k celkové částce ještě poštovné za dopis a za doručení dopisu na pobočku pošty, tedy můžete zaúčtovat zákazníkovi všechny vaše náklady, které jste museli vynaložit při posílání upomínkového dopisu. Standardně by měli být tři. Pokud ani tak zákazník nezaplatí, pak můžete postupovat právní cestou.