Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Karta vystavené faktury >

Automatická aktualizace kurzu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže je faktura vystavené vedená v "cizí měně" (má vyplněn pole MĚNA a KURZ) systém může při jejím propočtení zkontrolovat, zda použitý kurz je odpovídající. Faktura mohla být totiž generovaná nebo kopírovaná ze staršího dokladu pro který platil jiný, tehdy platný, kurz.

 

V Konfiguraci fakturace, na záložce 'Systémová', je možné zapnout volbu "Automaticky doplnit poslední známý kurz:" (výchozí hodnota = vypnuto).

Při zapnutém příznaku se při použití tlačítka "+" nebo při "provedení" faktury nejprve doplní poslední známý kurz podle data zdanitelného plnění.