Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Karta vystavené faktury >

Přepočet cen v různých měnách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Některé doklady je v systému vyjádřit buď v tuzemské nebo cizí měně. Stejně tak ceny zboží v ceníku lze definovat v tuzemské a cizí měně. Tyto nemusí být časem ať už nepozorností pří správě, nebo i záměrně v souladu.

Při práci s dokumenty je třeba si tedy uvědomit, zda jsou stěžejní ceny tuzemské, nebo ceny v cizí měně a takto k dokumentům přistupovat. Jestliže je doklad veden v cizí měně, je třeba udržovat obě dvě varianty cen v neustálé shodě se zadaným kurzem.

Přestože je doklad veden v cizí měně, jsou uživatelé zvyklí pracovat hlavně s cenami tuzemskými a často si neuvědomí, že změnu, kterou provedli s tuzemskou cenou, zapomněli promítnout do cen v "cizí měně" a po odeslání dokladu zákazníkovi nastanou nepříjemné situace.

Systém byl opatřen upozorněními, které by měly tyto situace udržet pod kontrolou.

Jednotlivé režimy jsou nastaveny takto:

pro Vystavené a Přijaté faktury:

Je-li vyplněna MĚNA a KURZ - doklad je tedy považován za doklad "v cizí měně":

- při použití "+" na záložce "cizí měna" přepočítá vždy tuzemské ceny z cizích bez upozornění a dotazu

- při použití "+" na záložce "tuzemská" přepočítá vždy tuzemské ceny z cizích bez upozornění a dotazu